Kommunsammanslagningar är en sannolik framtid för väldigt många kommuner just nu. Både beslutsfattare och invånare har svårt att ta ställning till om det är nödvändigt eller inte. Men de flesta verkar i alla fall tycka att demokratin i den kommun de bor nu fungerar bra och att det kommer att bli sämre i en större kommun. Jag tror att man ganska ofta talar förbi varandra, eftersom man i små kommuner talar om direkt- och närdemokrati och i större om den representativa demokratin.
I mindre kommuner kan man sköta många ärenden genom att man träffar kommunstyrelsens ordförande, byggmästaren eller familjedagvårdaren i butiken, i banken eller på posten (om sådana längre finns). När jag i forna tider var socialsekreterare och cyklade till jobbet 12 km, sköttes många saker på färjan. I en stor kommun sitter man snällt på kansliet med kölapp i handen och tittar på en röd lampa.
De fyra kommuner som planerar samgång i min närhet har kommit ihop sig om var fullmäktigemötena borde hållas. Den största kommunen tar för givet att vi andra skall komma till deras fullmäktigesal, som är för liten. Den kommun som har den största och finaste salen tar för givet att alla skall komma dit, men storstadsborna vet inte ens hur man hittar dit. Mitt i skogen.
Under mina snart 15 år som fullmäktigemedlem i först en stor kommun och sen en liten har fullmäktiges roll försvagats. Trots mitt partis protester. Och trots att många andra numera talar varmt för det enda folkvalda och öppna beslutande organ som fullmäktige är, sker ingen nämnvärd förbättring. Besluten fattas på andra håll.
Därför har jag nu beslutat ge upp, och tycker att då de nya större kommunerna grundas ger man från början närdemokratin en chans. Man ger dessa stora fullmäktigen bara den övergripande rollen med 2–3 möten per år och resten sköts av lokala nämnder. Då hålls besluten om närservicen på den nivå den bör: i närheten av dem som behöver den.
Helst borde också dessa lokala nämnder väljas genom val, men det verkar vara för svårt just nu när det är så bråttom. De nya kommunerna skall ju vara klara inför kommunalvalet nästa år. Men det går bra att göra justeringar senare.
I alla fall tror jag det inte kommer att fungera bra med ett stort fullmäktige som har alldeles för få ärenden och använder all tid till att gräla om var det skall sammanträda och dessutom blir det dyrt att transportera folk då det ofta inte finns någon kollektivtrafik. Också nämnderna, som de nu är uppbyggda, riskerar bli anonyma och klumpiga, ingen minns vem som sitter där och var de den här gången skall sammanträda. Om vi verkligen vill att kommunalvalets röstningsprocent skall höjas måste besluten föras närmare invånarna, inte längre bort som just nu verkar vara fallet.
Vilken ny kommun vågar ta i bruk verklig närdemokrati i stället för att bara göra som alla andra: göra allt lite större och därmed mindre representativt?

Nina Söderlund

Lämna en kommentar