Det känns mystiskt att medge, men vår klimatpolitik verkar vara lättare att genomföra med våra nuvarande borgerliga regeringskumpaner än med vänstern. Finansminister Jyrki Katainen försvarar rakryggat grön skatteväxling medan socialdemokraterna motsätter sig en höjning av skatten på dieselolja och Vänsterförbundet motsätter sig en höjning av elskatten. Hur är det med Vänsterförbundets röd-grönhet och SDP:s verkliga vilja att nå ett oljefritt Finland år 2030?
Vänsterpartierna vill inte göra livet besvärligare för sina röstare, d.v.s. dem som kör bil och använder el. Man skulle ju kunna tänka sig att det skulle vara lättare att höja industrins energipriser tillsammans med vänstern än med högern. Men jag har märkt att fackförbundens oro över industrins konkurrenskraft (läs billig energi) är minst lika stor som de borgerliga partiernas. De enda som vänstern inte ömmar så mycket för är bönderna. D.v.s. att vi kanske kunde höja mera på deras elräkningar tillsammans med vänstern. Likaså är vänsterns kritik av användningen av torv som energikälla mera lik vår. Grön skatteväxling borde ändå inte alls vara emot vänsterns ideologi. Vårt mål är ju att göra det mera lönsamt att arbeta och mindre lönsamt att slösa energi. Vi vill ge människorna mera pengar genom grundinkomst och sänkning av löneskatten. Pengar till detta kan bl.a. tas genom höjning av miljöskatter så att all energikonsumtion görs dyrare. På så vis tvingas varje person verkligen tänka efter hur mycket han/hon vill köra bil och använda el. Den som minimerar eller redan minimerat sin energikonsumtion får på så sätt mera pengar än förut, men den som vill köra ensam omkring i sin bil och ha alla elapparater på i onödan förlorar. De som går, cyklar och använder kollektivtrafik skulle vinna i vår modell, medan den som absolut vill ha en stor cityterrängbil skulle förlora.
Ett stort problem är förstås uppvärmningen av egnahemshus, som nu sköts med hjälp av t.ex. elslingor i golvet. Regeringen ger stöd åt privata hushåll som vill byta till energisnålare sätt att värma sina hus. Bl.a. min pappas familj har med hjälp av detta stöd bytt till jordvärme. Vi byggde direkt med jordvärme då vi för sex år sedan gjorde vårt livs största ekonomiska beslut. Det var en klart dyrare investering, men den betalar sig förvånansvärt snabbt tillbaka. I de hus som värmen nu distribueras till med hjälp av vatten i batterierna eller rör i golvet kan man ganska lätt byta till jordvärme eller pellet, medan de som har elslingor i golvet står inför mycket svårare förändringar för att spara el.
Det hemskaste är att vi i Finland fortsättningsvis bygger väldigt mycket nya hus med direkt eluppvärmning. Det här beror på att de som planerar och bygger husen inte själv kommer att bo i dem de följande 20 åren med hela tiden stigande elpriser.
Helt hjälplös är man ändå inte ens i ett hus som uppvärms med direktel. En del inbesparingar kan man göra med hjälp av en eller flera luftpumpar som ger varmluft med små utgifter ända tills den riktigt kalla vintern börjar. När växthuseffekten framskrider så räcker dessa luftpumpar ganska bra då våra vintrar blir milda … Om man är mycket flitig med att elda i en värmelagrande eldstad så kan man spara en hel del el.
Jag hoppas innerligen att vänsterns oppositionspolitik och framtida regeringspolitik inte kommer att bygga på en kamp för billig energi för alla. Om jag får ge en vink, så tror jag att vår blågröna skogspolitik kommer att vara sämre än den blågröna klimatpolitiken. Östersjöpolitiken ska ni inte heller glömma bort, men till min stora förvåning har vi nu tagit ett kliv framåt i räddandet av Skärgårdshavet från övergödningen i och med nya pengar för specialåtgärder längs med Auraå för att minimera jordbrukets utsläpp. Den offentliga pressen ledde till att Centerpartiets ministrar kände sig tvungna att verkligen göra något för Östersjön. Min största överraskning är ändå att vi tillsammans med dessa borgerliga partier lyckades få igenom Finlands första klimatpolitiska budget.

Janina Andersson

Lämna en kommentar