Vid USA:s mest berömda tekniska högskola, The Massachusetts Institute of Technology, måste för fyra år sedan ett enormt forskningsprojekt i artificiell intelligens snöpligt avbrytas därför att de säkerhetsföreskrifter som trätt i kraft efter terrorattacken gjorde det omöjligt att – som man tänkt – rekrytera utländska doktorander. Att hitta tillräckligt många kvalificerade doktorander med amerikanskt medborgarskap lyckades helt enkelt inte.
Det var ett misslyckande som är symptomatiskt, menar Richard Florida, mannen bakom det så kallade kreativitetsindexet, ett begrepp som mäts utifrån tre kriterier som alla börjar på T: teknologi, talang, tolerans. I sin nya bok The Flight of the Creative Class. The New Global Competition för Talent (HarperBusiness) konstaterar han att USA inte längre är tolerant, det är inte längre det öppna, invandrarvänliga land det var under de decennier då det lockade till sig så olika begåvningar som Albert Einstein, Helena Rubinstein och så småningom George Soros och den Moskvafödde Sergej Brin, en av Googles grundare. År 2003 sjönk antalet immigranter med 34 procent, den brantaste nedgången på femtio år och den mycket långsamma behandlingen av visumansökningar kostar det amerikanska näringslivet tiotals miljarder dollar per år. Utländska begåvningar har helt enkelt fått betydligt svårare att få tillträde och (vad värre är): därför att USA inte längre är det öppna, invandrarvänliga land det varit är utländska begåvningar i långt mindre utsträckning än förut intresserade av att söka sig dit. Utländska musiker och band ställer allt oftare in sina USA-turnéer. Antalet utländska studenter har sjunkit kraftigt efter hand som Europa, Japan och Australien börjar te sig  som allt mera attraktiva alternativ.
Utrikespolitiska experter har varnat för att det nya ängsliga säkerhetstänkandet paradoxalt nog innebär en säkerhetsrisk på längre sikt: USA har under hela 1900-talet haft stor nytta av att så många utländska beslutsfattare tillbringat några ungdomsår i USA och därför fortsatt att hysa goodwill för landet.
USA börjar också drabbas av hjärnflykt. Kända stamcellsforskare har flyttat till Europa därför att Bush-regimen motarbetar deras arbete, den Oscarbelönade regissören Peter Jackson valde att spela in storfilmerna om Ringarnas herre på Nya Zeeland snarare än i Hollywood.
Den enes död är den andras bröd. På det kreativitetsindex som Florida publicerar ligger USA nu på fjärde plats medan Finland kommer på tredje plats, Japan på andra och på första plats – Sverige. Men nog kan vi kanske ändå beklaga att USA har blivit ett land där Albert Einstein idag förmodligen inte skulle vilja leva. År 1933 förklarade han nämligen: ”Så länge jag har något val vill jag bara leva i ett land där de medborgerliga rättigheterna respekteras och där tolerans och jämlikhet inför lagen råder.”

Merete Mazzarella

Lämna en kommentar