I USA saknar 47 miljoner människor sjukförsäkring. 8,7 miljoner av dem är barn. Flera delstater har därför egna regler som ska garantera de mest utsatta, oftast barn i familjer med låga inkomster, sjukvård.
Den sjunde september råkade dessa initiativ ut för ett allvarligt bakslag då Bushadministrationen i enlighet med sina nya regelverk på området förbjöd delstaten New York att utvidga sjukförsäkringen till fler barn för låginkomsttagare. Staten New York ville utsträcka skyddet till familjer som har inkomster upp till 400 procent högre än fattigdomsgränsen jämfört med dagens 250 procent. Representanter för den federala regeringen hävdade att de nya reglerna i New York skulle kunna konkurrera ut privata försäkringar.
I kongressen har George Bush flera gånger angripit demokraterna i frågan och anklagat dem för att vilja ha en offentligt kontrollerad sjukvård.
I New York Times fick regeringens ingripande hård kritik av Charles Rangel, demokratisk ledamot i representanthuset för norra Manhattan inklusive Harlem:
– Det är samvetslöst att presidenten hindrar att barn får tillgång till en grundläggande mänsklig rättighet, sjukvård. Vi har en moralisk skyldighet att förändra denna godtyckliga och illasinnade politik.

Jonas Sjöstedt

Lämna en kommentar