Aldrig förut har man vetat så lite om så många människor. Idag beräknar FN att ca en miljard bor i slum, varav största delen formellt inte existerar. Fattigdomen som traditionellt varit landsbygdens börda har under det senaste århundradet flyttats till staden, som oförmögen att ta emot massvis av nya invånare förslummas. Slummen har den överlägset snabbaste populationstillväxten. Under de nästa trettio åren beräknas det att antalet sluminvånare ökar till nästan två miljarder. En siffra som i sig är ogripbar, men att nästan hälften av Mexico Citys nio miljoner invånare bor i slum talar för sig själv.
Mike Davis bok Slum utkom redan 2006, men nu har också en översättning hittat till marknaden. Eftersom slummarna växer med en så otrolig hastighet är en stor del av statistiken redan något föråldrad, men ger ändå klara riktlinjer. Det är inte sagt att statistiken varit korrektare ens i skrivande stund, då det sällan finns noggrann statistik över slumområden.
Mike Davis mål med Slum har antagligen varit att ge en detaljerad men lättgriplig bild av de olika slummodellerna i världen ur ett sociologiskt perspektiv. Trots att han egentligen bara radar upp olika exempel gör han det strukturerat och logiskt utan att uttråka sina läsare. Davis går detaljerat igenom slummars historia, olika uppbyggnadsmodeller och de olika farorna i slummen, och hur de övriga invånarna reagerar när slummen tar över: de rika invånarna drar på sina ögonbindlar och barrikaderar sig in i sina lyxförortsfort.
Samhällskritiska vetenskapliga böcker med syfte att allmänbilda lyckas ofta med sin uppgift, men om man kan ge fem sidor källhänvisningar på varje kapitel tycker jag att Davis kunde ge några konkreta förslag på hur levnadsvillkoren i slummarna kunde förbättras och i sista hand integreras i det officiella samhället. Davis visar tydligt hur IMF:s och Världsbankens verksamhet har varit katastrofal för de fattiga ländernas fattigaste invånare och att situationen är och förblir ohållbar, men är faktiskt slummar så hopplösa att allt hopp om att integrera dem i samhället är förlorat? I bokens nuvarande skepnad förblir den bara en sorglig beskrivning av vad ett urbant liv går ut på i största delen av världen.

 

 


Mark Davis: Slum, övers: Gunnar Sandin, Arkiv förlag 2007

Jockum Hildén

 

Lämna en kommentar