Tre stora fotoutställningar har öppnat i Stockholm och förvandlat stan till en internationell fotoscen. Den finländske fotografen Esko Männikkö visar sina senaste bilder i en samlingsutställning med titeln Cocktails, som tidigare visats i New York. Den svenske fotografen Lars Tunbjörk presenterar på Moderna Museet sin version av svensk vinter. Samtidigt går det att ta del av brittisk fotorealism signerat Martin Parr på Kulturhuset i Stockholm.
Det är tre fotografer med foten på den internationella scenen och det har sagts att det också är tre fotografer som arbetar i samma anda. Det är riktigt så till vida att de alla tre skildrar sin samtid. I övrigt är de tämligen olika. Mest släktskap föreligger mellan Parr och Tunbjörk, som även är goda vänner. Båda rör sig i en socialrealistisk, mer dokumentär tradition, med en förkärlek för att avslöja utkanterna av vårt samhälle.
Männikkö arbetar förvisso också i den andan inte minst när han slog igenom med porträtten av de finländska ungkarlarna, men den stora skillnaden är att i Männikkös bilder finns en stor sympati, värme och kärlek till de människor han skildrar. Tunbjörk och Parr har i stället ett bildspråk där de tar ett steg tillbaka och distanserar sig från människor och miljöer och försöker skildra det smaklösa och det skrämmande i vår vardag.
På Moderna Museet visas Tunbjörks bilder som är djupt depressiva, alltid tagna med blixt för att sudda ut skuggor. Tunbjörk lider av vinterdepressioner och han berättar att bilderna tillkommit under den här perioden för att just göra något av den och klara av den. Det närmaste man kommer ett optimistiskt uttryck är en leende nedskitad snögubbe, som också är utställningsaffisch.
Visst finns det ett värde i att skildra den här vinkeln av verkligheten och där ligger dess styrka. Men estetiken som omhuldas av både Tunbjörk och Parr har även en baksida. Det är ett slags medelklassestetik där fotograferna gör sig till domare över vad som är god smak, hur människor, oftast arbetarklassen, lever sina liv. En del av verkligheten som de själva uppenbarligen har problem med. Många av de avbildade människorna skulle nog inte betrakta sin situation, de saker och den miljö de omger sig med som lika eländig som fotograferna vinklar den.
Parrs utställning är också det en samlingsutställning som visar foton från perioden 1971–2000 och som redan under flera år turnerat runt i olika delar av världen. Ett slags samtidsdokumentation av ett samhälle fyllt av konsumtion, reklam och överflöd och dess baksida. Men där Parr i alla fall försöker finna något humoristiskt eller en clou där är Tunbjörk bara totalt nollställd.

Esko Männikkö: Cocktails 1990–2007, Millesgården, pågår t.o.m. 4/11 2007.
Lars Tunbjörk: Vinter/Hem, Moderna Museet, pågår t.o.m. 9/12 2007.
Martin Parr: Fotografier 1971–2000, Kulturhuset, pågår t.o.m. 6/1 2008.

Lars Vikström

Lämna en kommentar