Att makthungriga gubbar sitter i slutna sällskap, röker cigarr och diskuterar ”viktiga” saker sinsemellan är något man hellre förknippar med Merchant Ivorys periodfilmer än med dagens Finland. Vi är kanske inte förvånade över att den s.k. Onsdagsklubben rekryterar sina medlemmar bland den manliga, finska eliten. Men att machismen ännu gör sig gällande i det allra högsta skiktet i Finland är likväl förargligt, direkt skamligt.
It’s not what you know, it’s whom you know, heter devisen som upprepades gång på gång på Kennedy School of Government, där världens kommande politiska elit skolas i konsten att administrera och regera. Att skapa sociala nätverk är som känt något som männen alltför länge utnyttjat mycket väl till sin fördel. Men kanske budskapet äntligen börjar nå fram till kvinnorna också. I en undersökning som den amerikanska konsultfirman Andersen Analytics nyligen lät göra bland unga vuxna (18- till 24-åringar) visade det sig att världens allra största nätverkssajt Facebook var tre gånger populärare bland kvinnor än bland män. Om det leder till en förändring i det verkliga livet återstår att se, men det finns säkert skäl för optimism.
Här i Finland ordnade den svenska ambassadören i Finland Eva Walder-Brundin för några veckor sedan en middag för ett 40-tal kvinnliga politiker, författare, diplomater, journalister och andra som kom samman för att diskutera ”viktiga” saker. En kvinnlig motsvarighet till Onsdagsklubben, kan man säga. Synd att det var frågan om en enda middag. Många närvarande ville se en fortsättning i någon form, och kanske det ännu blir av. Om inte männen släpper in kvinnorna till sina klubbar, ska kvinnorna grunda egna. Männens hjälp behöver de väl inte – eller svenskarnas.

Patsy Nakell

Lämna en kommentar