Asylsökande, uppehållstillstånd och allmän främlingsfientlighet är aktuella teman som Ylioppilasteatteri tar upp i sin nya produktion Kuokkavieraat (snyltgästerna). Sådan samhällsengagerad teater är efterlängtad av många, och YT klarar utmaningen med stor skicklighet. Samhällsengagerad konst kan lätt halka över i det programmatiska och moraliserande, men här hålls spänningen uppe på alla nivåer.
Miljön är Förvaringsenheten (Säilöönottokeskus, här kallat Talteenottokeskus), ett kargt fängelse, där kvinnan som i sitt hemland är förföljd för sin kristna tro, väntar på beslut om asyl. Där finns den trötta tjänstemannen som visar föga förståelse och vill undvika närhet till internerna, där finns det juridiska ombudet som virrigt försöker hjälpa, och som vägledare har vi Fridtjof Nansen, berömd polarforskare, som skapade det s.k. Nansen-passet för att ge statslösa möjlighet att ta sig över statsgränser.
Skådespelarna växlar i de olika rollerna så att intrycket blir ett slags allmän livshållning eller absurd samhällsfunktion. Den kristna, förföljda kvinnans släktingar är döda, men de finns alla med på scenen, blodiga och bleka. De ger ett djup åt historien så att man tydligt uppfattar det personliga lidandet och människovärdet som kränkts – och fortfarande kränks, nu av finländska myndigheter. Några scener slutar i kollektiva sånger som känns engagerande och är en trovärdig del av helheten.
Efter de här introduktionerna kommer sedan citaten från utlänningsverkets beslut. De låter obeskrivligt kyliga, som en mur av oförståelse och finns också att studera i programbladet. Den högsta beslutsfattande är Rouva R, ämbetsverkets överinspektör, som träffande självbelåtet spelas av Kimmo Malin. Ylioppilasteatteri har lyckats väva samman ett psykologiskt perspektiv med det samhällskritiska, så att var och en i publiken ställs inför frågan om sin egen solidaritet och dess eventuella brister, men utan kletig moralism. Frågeställningen kommer därmed att gälla ens livshållning på ett djupare plan än att enbart ta ställning till ”aktuella fall”. Sådana finns det ju många av, nu senast en gömd och utvisad kvinna från Rwanda.
Vad problematiken egentligen bottnar i kan var och en fundera vidare på, men allt tyder nog på att en segregerande indelning i å ena sidan ”vi fina, duktiga finländare” och å den andra ”misstänkta, odugliga utlänningar”, gör att utvisningarna och de inhumana åtgärderna tillåts. Det skulle finnas plats för en mer djupgående debatt om vad främlingsfientliga attityder beror på.
Perspektivet i Kuokkavieraat är alltså mycket verkningsfullt och bär i Salla Taskinensregi ända till slutet. Föreställningen är värd att ses en gång till.

Kuokkavieraat. Text: Emilia Pöyhönen. Regi: Salla Taskinen. I rollerna: Hanna Aaltola, Nelli Ikola, Marja Vehkanen, Tero Laaksonen, Elina Keinonen, Joel Neves, Pyry Nikkilä, Tuomas Kokko, Jari Hanska, Katariina Lantto, Sini Sandman, Jani Nikulainen, Outi Paasivirta, Anna Kuusamo, Kimmo Malin. föreställningen på Ylioppilasteatteri 17.12.2007.

Monika Holmström

Lämna en kommentar