De två senaste åren har flera finlandssvenska förlag gett ut böcker om just finlandssvensk feminism. 100 år av jämställdhet? på Sahlgrens förlag 2006, red.Margaretha Mickwitz och Agneta von Essen är en jordnära och lättläst bok i mjuka pärmar, med bra historisk förankring och konkret nutidsvinkling.
Den flygande feministen på Schildts, av Pia Ingström 2007, även översatt till finska, både känns och är diger. Och även lättläst i sina hårda pärmar. Vilket är en viktig poäng, tycker jag. Båda ovannämda innehåller ett stort antal fotografier ur vår närhistoria. Det gör verkligheten mer verklig, helt enkelt.
Och nu har vi Feminister i farten, 100 år av kvinnopolitik i Svenskfinland, red. Johanna Aminoff-Winberg, Mona Rautelin och Harriet Silius, på Schildts 2007.
Relationen mellan Kvinnoförbundet och sfp stöts och blöts. Men det tongivande perspektivet genom hela boken, är det historiska, med hjälp av personprofiler. Utan att bli tråkigt. Och strävan är att tydliggöra Kvinnoförbundets politiska initiativ och insatser under ett århundrade fram till i dag. Redaktörerna har gjort ett bra arbete med tillmötesgående rubriker, typ ”Valarbete – från blyg viol till tuff amaryllis” och återigen dessa viktiga fotografier, som gör idealen till kött och blod.
Feminister i farten ger via Sara Ekelunds artikel också visioner om framtiden: frisinne, jämställdhet och medmänniskoskap. Personligen upplever jag det viktigt med förankring via just olika kvinnor och deras opampiga bilder. Vet vi om alla dessa kvinnor som arbetat för jämställdhet? Sitter de på vår näthinna lika intensivt som tavlor av idel män i maktens korridorer? Knappast ännu. Men ovannämda böcker är alla led i att synliggöra och göra oförglömligt det som annars glöms eller göms från ett decennium till ett annat. Kvinnornas historia. Och kvinnornas nutid. Och sambandet däremellan. Från lanthushållning, rösträtt och valbarhet till kriminalisering av sexköp och förslag om könskvotering och nedmontering av glastaket.
Som julklapp vet jag inte vilken jag skulle välja, alla är enormt viktiga och stöder varandra. Jag vill ha alla. Bland annat för att behålla perspektivet – att kvinnofrågor går över språkgränser och politiska barriärer. Det finns faktiskt ett systerskap. Och författarna till de olika böckernas mångsidiga artiklar vet vad som gäller. Att inte hållas på plats, men att ta plats och vara övertygad om sitt värde och sitt inflytande. Varför dölja det? Inte gör männen så heller. Men av någon orsak finns det ett svinn på vår egen förekomst, som kvinnor.
Därför bör en över språkgränserna förekommande bok också nämnas här. Den på Otava 2006 utkomna Kön och politik, 100 år av kvinnlig rösträtt i Finland, red. Anna Moring och översättning till svenska av Myrika Ekbom. Dessa fyra musketörer bör finnas i våra bokhyllor, slitna av läsningens glädje. Även framlagda för våra döttrar och söner!

100 år av jämställdhet? red. Margaretha Mickwitz och Agneta von Essen. Sahlgrens förlag 2006, Den flygande feministen av Pia Ingström. Schildts 2007, Feminister i farten, 100 år av kvinnopolitik i Svenskfinland, red. Johanna Aminoff-Winberg, Mona Rautelin och Harriet Silius. Schildts 2007, Kön och politik, 100 år av kvinnlig rösträtt i Finland, red. Anna Moring, Otava 2006.

Monika Pensar-Granroth

Lämna en kommentar