SKogen i fokus på Bali

av David Jonstad

Ingen förväntar sig några större nyheter från FN:s klimatmöte på Bali som pågått sedan den 3 december. Men när det gäller skälet till att mötet förlagts just till Indonesien, d.v.s. frågan om hur skogsskövlingen ska stoppas, ser mötet ut att kunna enas om ett nytt avtal. Tjugo procent av världens koldioxidutsläpp beror på skogsavverkning. Värst skövlas skogarna i Indonesien vars totala koldioxidutsläpp till 80 procent orsakas av omfattande regnskogsskövling framför allt på öarna Sumatra och Borneo.

Tanken bakom förslaget som går under namnet REDD är att kompensera de länder som skyddar sina skogar från skövling samt att pengarna ska komma från länder i Nord som vill kompensera för uteblivna utsläppsminskningar.

– Det här är ett väldigt viktigt steg i kampen för minskade utsläpp från skogsavverkningen. Jag tror att det kommer att innebära en god bas för fortsatt handling, säger Yvo de Boer, FN:s chefsklimatförhandlare.

Men organisationerna som företräder de folk som lever nära eller i de skogar som förslaget berör, är inte lika positiva. Av flera skäl.

– Ingen vet var pengarna kommer att hamna, men det troliga är att de i slutändan landar i företagens fickor. Såsom det brukar vara med denna typ av marknadslösningar, säger Ana Filippini från World Rainforest Movement, ett nätverk av en lång rad organisationer för ursprungsbefolkningar i hela världen.

Hon menar också att REDD-förslaget helt ignorerar orsaken bakom skogsskövlingen – efterfrågan på billigt timmer, pappersmassa och på senare tid även biobränsle från palmolja.

Ana Filippini säger att metoderna för att skydda skogarna redan finns: genom att använda de lagar som existerar, genom att fondera pengar och framför allt genom att stödja de lokalbefolkningar som lever vid skogarna vilka är de som genom historien visat sig bäst på att skydda skogen eftersom de ofta är beroende av den.

Hon får medhåll av A. Ruwindrijarto, ordförande för den indonesiska miljöorganisationen Telapak. I en debattartikel i Jakarta Post skriver han att i kontrast till att bara angripa symptomen på skogsskövlingen skulle ”arbete med rättvisare markfördelning, diskrimineringen av ursprungsbefolkningar och bönder, deltagande ekonomi, korruptionen, överkonsumtionen i rika länder och okontrollerad industralisering – verkligen göra något åt de underliggande orsakerna bakom skogsskövlingen”.

Climate Action Network, CAN – ett nätverk av 400 organisationer engagerade i klimatfrågan – välkomnar ett internationellt avtal för att bekämpa skogsskövlingen, men kräver att större makt ges utvecklingsländerna för att utforma REDD-modellen.

Men ännu är inget avtal klubbat. Från Balimötets inledande optimism kring REDD har det sedan förhandlingarna gått in i sin slutfas blivit allt svårare att nå en överenskommelse.

Tidigare i dag, samtidigt som Världsbanken lanserade en ny fond för skogsfinansiering, genomförde organisationer från flera länder en överraskningsprotest inne på mötet. ”Världsbanken – dra åt helvete” ekade mellan väggarna, och huvudingången till Världsbankens lanseringsmöte spärrades av.

– Runtom i hela världen har folk bistra erfarenheter av vad som händer när Världsbanken är närvarande – det blir företagen som gynnas och folk som förlorar. Att sätta Världsbanken att finansiera kampen mot skogsskövlingen är som att sätta vargen att vakta fåren, kommenterade Ana Filippini under protesten som upplöstes utan polisingripande efter en halvtimme.

Fakta / Avtal mot skogsskövling

  • REDD står för Reducing Emissions from Deforestation and Degradation och innebär att länder som inte skövlar skog kompenseras ekonomiskt.
  • Förslaget lades fram första gången på klimatmötet i Montreal 2005 av Costa Rica och Papua Nya Guinea, men det är först inför klimatmötet på Bali som förslaget fått ett bredare stöd.
  • Indonesien är väldigt positiv till idéen med att få kompensation för att inte skövla sina regnskogar och har redan sagt sig redo för fyra pilotprojekt under 2008.

David Jonstad
Foto: Mararie / Flickr

Lämna en kommentar