Eftersom transnationella stridsåtgärder är förbjudna i arbetskonflikter måste vi reagera mot orättvisan som konsumenter”, förklarade ordförande Mikko Sauli när Attac Finland för en dryg vecka sedan utlyste en bojkott av Nokias produkter.
Nokias nedläggning av mobiltelefonfabriken i Bochum är en följd av finansglobaliseringen. Det är inte längre nog att produktionen är lönsam. Ifall vinsten kan ökas ytterligare dikterar finansmarknaderna flyttning, i detta fall från Bochum i Tyskland till Rimnicu-Vilcea i Rumänien.
Ytligt sett är Nokia ett bolag som producerar mobiltelefoner. Egentligen handlar det om insatser i ett penningspel.
Folket saknar tills vidare makt att stoppa de globala finansmarknadernas diktat. De politiker som folket har valt till sina representanter brukar stå lika handfallna infor finansglobaliseringen som Matti Vanhanen inför Kemijärvirörelsen.
Rörelsen Attac, som uppstod för att upplysa folket om finansglobaliseringen och dess följder, föreslog ursprungligen en beskattning av det globala spelet med valutor, värdepapper och derivat. Frankrike, Brasilien, Chile och Spanien tog upp förslaget i FN. Men inte ens regeringarnas version av tobinskatten infördes, trots att den inte på minsta vis hade stört kapitalets fria rörelser.
Attacs upplysningskampanj mot finanskapitalisternas eget fosterland, känt under namnet Skatteparadisen, gav upphov till Nätverket för Rättvis Beskattning (Tax Justice Network), vars experter numera flitigt citeras i den internationella finanspressen.
En våg av internationell kommunikation mellan mänskor som drabbas av finansglobaliseringens följder tycks vara på väg. I det sammanhanget verkar Attac Finlands bojkottförslag fungera bra. Tyska Attac har uttryckt sin solidaritet med arbetarna vid Stora Ensos fabrik i Kemijärvi. Fallet Nokia diskuterades också i Rimnicu-Vilcea på Världens sociala forums aktionsdag 26.1.
Ett demokratiskt och socialt EU skulle kunna få bukt med finansglobaliseringen och företagsjättarna. Men i så fall borde Attac-aktivisterna i EU och de övriga EU-medborgarna först enas om att ena EU underifrån. Därtill behövs säkert också Nokias mobiltelefoner. Connecting people!

Mikael Böök

Lämna en kommentar