David Barsamian är en amerikansk journalist född i New York med armeniska rötter som startade nätradion Alternative Radio för ett tjugotal år sedan i Boulder, Colorado. Han är mest känd för sina djuplodande intervjuer med lingvistikprofessorn Noam Chomsky, som publicerats i bokform och som CD. Arundhati Roy, Howard Zinn, Edward Said och Eqbal Ahmed är andra favoriter som förekommer regelbundet i hans radioprogram.
Barsamian har nyligen kommit ut med sin fjortonde bok, Targeting Iran (2007), som förutom en inledande presentation av Barsamian själv innehåller tre kapitel där han intervjuar Chomsky, Ervand Abrahamian och Nahid Mozaffari om de spända relationerna mellan USA och Iran.
Som Chomsky är också Barsamian en anhängare av att budskapet ska vara klart och enkelt att förstå. Målet är att vara språkligt tillgänglig för en så bred publik som möjligt, inte att stoltsera med finurliga tankeexperiment. Vilket är en av bokens styrkor. Den är lättfattlig, men inte enfaldig.
I det första kapitlet inleder Barsamian med en mer eller mindre allmän presentation av Iran, kulturen, geografin, folket, och dess konfliktfyllda historia med stormakten USA. För den oinvigde är kapitlet ett förträffligt sätt att komma in i ämnet.
Barsamian besökte Iran i ett par veckor i februari ifjol, och kommenterade i tidningsintervjuer bl.a. universitetsstuderande i Teheran som demonstrerade mot Ahmadinejad, och ett plakat som han såg där presidenten beskrevs som en fascist. Dessa och andra belysande anekdoter om oppositionen i landet kunde ha varit intressanta att läsa om, men allt ryms kanske inte med i en enda bok.
Chomsky å sin sida finkammar den amerikanska mediebevakningen av konflikten med Iran, och det som skett i (medie-)skuggan av den. Av det intressantare som behandlas är t.ex. det påtänkta asiatiska energinätet som är förknippat till Shanghai Cooperation Organization. SCO är en säkerhetspolitisk allians mellan Ryssland, Kina och de centralasiatiska staterna Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgisien och Kazakstan som grundades 2001. Bland annat Pakistan, Indien och Iran är med som observatörer. USA vägrades observatörsstatus 2005. Orsaken torde vara klar. SCO håller på att utvecklas till en militärpolitisk motpol till Väst och framförallt NATO.
Under det senaste året har Ryssland upprepat sin beredskap att bilda ett energinät tillsammans med de andra SCO-medlemmarna, något som kunde tänkas intressera det isolerade och trängda Iran.
”Det är ett mycket skrämmande scenario för USA, vars dominerande ställning globalt sett därmed skulle hotas”, säger Chomsky.
Militärkuppen som ersatte premiärminister Mohammed Mossadegh med Shahen år 1953 är en händelse som löper som en röd tråd genom boken.
Den iranske professorn i Mellanösternstudier Ervand Abrahamian redogör till exempel för den iranska synvinkeln på kärnkraftskonflikten ur ett historiskt perspektiv.
”I 150 år har Irans historia handlat om att kämpa mot utländsk imperialism, framförallt brittisk. /…/ Iranska politiker som gav vika för ultimatum betraktades som landsförrädare, de som vägrade att låta sig kuvas som hjältar.”
Enligt Abrahamian ses den nuvarande krisen i Iran därför som en upprepning av krisen med Mossadegh, som ville nationalisera oljetillgångarna och se till att Iran blev ”en självförsörjande, självrespekterande nation.”
Också då fick Iran ta emot amerikanska och brittiska ultimatum. Antingen ger ni upp er olja eller så gör vi slut på er.
”Iranier skönjer samma mönster igen, fast nu gäller det kärnkraftsteknologi”, menar Abrahamian.
Det sista kapitlet blev också för mig den intressantaste delen av boken. Nahiz Mozaffari är en i USA utbildad historiker och PEN-aktiv som skrivit om iranska intellektuella i början av förra seklet. Intervjun med henne öppnar ett fräscht fönster mot dagens kulturliv i Iran. Hon citerar dikter, berättar om feminismen och om iransk rap.
Shirin Ebadi och Akbar Ganji har det skrivits en hel del om i Väst, men Mozaffari lyfter fram andra intressanta personer, många av dem kvinnor, som inte fått lika mycket uppmärksamhet men som likväl jobbar energiskt för att få förändringar till stånd, som t.ex. Abbas Amir-Entezam, den fängslade poeten Simin Behbahani och advokaten Nasser Zarafshan.
Targeting Iran kan beställas på Alternative Radios hemsida, eller på Amazon.

Patsy Nakell

Lämna en kommentar