Vem bestämmer vilka nyheter som når fram till allmänheten och vad som tigs ihjäl?
EU:s förslag till ekonomiskt partnerskapsavtal med bl.a. Afrika har i alla fall inte nått över nyhetströskeln här i Finland. EPA (Economic Partnership Agreement) är den nya ekonomiska politikens namn. Europa Plundrar Afrika kallas det populärt i engelskspråkiga länder i Afrika.
EU ville genomdriva det här ekonomiska programmet senast i december 2007 men ”vi” har ännu inte lyckats. Afrika säger nej.
I Västafrika har alla statsöverhuvuden enats om ett nej. Senegals president Wade går i spetsen för kampen mot den nya ekonomin och trots att västafrikaner har ordnat demonstrationer i Bryssel har vi inte fått läsa, se eller höra om dem.
Vad går då avtalet ut på? Fri handel, d.v.s. slut med tullar, fritt fram för europeiska varor, investeringar m.m.
Medborgarorganisationer och partier runt om i Europa och Afrika är förfärade. Avtalet skulle drabba det afrikanska jordbruket eftersom subventionerade jordbruksprodukter skulle strömma in på kontinenten. Det skulle drabba den afrikanska industrin och man kan vänta sig avindustrialisering och arbetslöshet.
De afrikanska staterna skulle inte kunna styra europeiska investeringar och afrikanska investerare skulle tvingas konkurrera på lika villkor med europeiska.
Statens inkomster skulle minska vilket skulle drabba olika sektorer som bl.a. utbildning och hälsovård.
Både den urbana och rurala nöden skulle öka. Just nu anser många i Afrika att Europa utgör det största hotet mot Afrikas utveckling.
– Ni förvandlar Afrika till Europas avstjälpningsplats där ni dumpar allt ni inte kan sälja i Europa, säger Falla NDayma från G-CAP (Global Call to Action Against Poverty) i  Sierra Leone.
Ekonomiskt partnerskapsavtal låter bra. Men partners borde väl vara jämbördiga och ett avtal ske mellan jämbördiga partners. Ett avtal skall väl dessutom planeras av bägge parter.
Men EPA handlar förvisso inte om jämbördighet utan om handel, ekonomi och makt.
Europa har en gammal tradition av att stoppa Afrikas utveckling: Slavhandeln, men den hade ju Finland inget att göra med. Kolonialismen, men vi hade inga kolonier – puh. Världsbankens strukturomvandlingsprogram på 1990-talet. Puh, också där går Finland fritt … det var ju Världsbanken och Valutafonden som genomdrev det. Nu är det EU som agerar och EU, det är också vi.
Så vem river nyhetströskeln och berättar vad vi gör i Afrika?

Margherita Zilliacus

 

Lämna en kommentar