I Hyvinge konstmuseum pågår som bäst en utställning med målaren Anne Tompuri och skulptören Maija Helasvuo. Det är inte ofta man i dag får uppleva en utställning så helgjuten och stämningsfull.
Anne Tompuris målningar i svart och vitt föreställer en sorts eteriska landskap som ibland föds ur verkliga landskap, ibland bär de inom sig en känsla av skeenden i våra innersta landskap, där sorg och glädje, vemod och lust ständigt följer på varandra lika självklart som då vi andas in och  andas ut. Tompuri målar med guash och pigment. Hon låter färgen flöda över duken ibland i tunna skikt som tar en anad form. Ibland är färgen absolut svart och kontrasten till vitt så stark att man får känslan av att man måste skyla blicken med handen för att inte bli bländad av ljuset. Hennes målningar innehåller en stark känsloladdning.
Tompuris målningar har visats på många ansedda gallerier och museer i Finland, senast på galleri Heino i Helsingfors, för en månad sedan. Hon har också ställt ut på Museum of Art i Tokyo, samt på den andra och tredje biennalen i Beijing 2005 och 2008.
Maija Helasvuo har en medfödd känsla för hur trä  låter sig skulpteras. Hon kombinerar olika inhemska träslag som tall, al, asp och björk för att få element av färg med i skulpturen och sålunda ge den mer dynamik. Helasvuo hugger sitt trä med yxor av varierande storlek och egenskaper, bearbetar det med mejslar, fogar ihop med lim och tappar. Ytan lämnar hon ofta grov så att ljuset ger ytan djup. I den här utställningen står skulpturen Mor med utsträckta armar och skulpturen. Barn, en liten kopia av modern, är vänd mot modern och mot verket Spegelns frånsida. Modern tar emot intrycken från världen som här ges henne via spegeln medan barnet skapar sin världsbild genom modern. Främst i rummet då man kommer in, står en stor skulptur som Helasvuo gett namnet Skydd. Skulpturen föreställer ett väsen som beskyddar allt det andra som finns här i rummet, också växterna, som denna gång finns på väggen.
Helasvuos skulpturer för ofta tanken till kyrkokonst. Det förklaras kanske av att hon som barn besökte gamla kyrkor tillsammans med sin arkitektfar.
Helasvuos fina pietàskulpturer är som bäst utställda i Prag, där en stor utställning, Brave New World, med 14 finländska och några tjeckiska konstnärer, pågår. I sommar kan man se Helasvuos skulpturer på EMMA, moderna museet i Esbo, där de ingår i en större grupputställning med trädet som tema.
Medan Maija Helasvuos skulpturer bildar en obrytbar, intim grupp som utstrålar mänsklighet, ger Anne Tompuris målningar ett dramatiskt kontrasterande djup åt helheten i utställningen.


  • Människans väg mellan ljus och mörker: Anne Tompuri och  Maija Helasvuo i Hyvinge konstmuseum till 4.5 2008.

Carita Maury

 

Lämna en kommentar