I USA är den första maj en vanlig arbetsdag. Men hamnarbetarna längs landets västkust har beslutat att lägga ner arbetet i åtta timmar denna första maj i protest mot USA:s krig i Afghanistan och Irak. Fackföringen International Longshore and Warehouse Union beslöt om strejk efter en intensiv debatt. Fackföreningen har en lång historia av politisk radikalism och var den första fackförening i USA som tog avstånd från Irakkriget.
Den första maj kommer arbetet att ligga nere i alla hamnar i delstaterna Kalifornien, Oregon och Washington. I bland annat San Francisco kommer hamnarbetarna istället att anordna möten och demonstrationer mot kriget i samarbete med fredsrörelsen. Beslutet om strejk har mötts av protester från arbetsgivarna i hamnarna.
Den planerade strejken i hamnarna längs USA:s västkust har fått stöd av andra fackföreningar runt om i landet. Anställda vid posten i New York kommer att avbryta arbetet under ett par tysta minuter vid tre tillfällen under första maj.
I delstaten Vermont har AFL-CIO, motsvarande delstatens LO-distrikt, tagit ett uttalande till stöd för hamnstrejken. I det uppmanar de sina medlemmar i delstaten att visa sitt missnöje med Irakkriget på olika sätt den första maj. Stödet för strejken och protesterna förväntas sprida sig till fler delstater.

Jonas Sjöstedt

 

Lämna en kommentar