Israel överhopas av födelsedagsgratulationer från ledarna i väst. Brittiska statsministern Gordon Brown utnämnde den israeliska staten till en av det 20:e århundradets största framgångar. Det var inte många som vågade vara av annan åsikt då sionistledningen för sextio år sedan trodde att grundandet av en judisk stat skulle vara det bästa sättet att skapa trygghet för världens judar. Många andra ville också tro på det. Som en följd av 1900-talets mest fasansfulla händelsekedja led Europa – eller påstod sig åtminstone lida – av en häftig holocaustisk baksmälla.

Idag krävs ett selektivt historiskt minne för att godta Browns påstående, och dessutom behöver man en dos självbedrägeri. Baksidan av Israels självständighet var Naqba, d.v.s. fördrivandet av 720 000 palestinier. Utplånandet av Palestina från världskartan började urholka de nyinflyttade judarnas säkerhet.
Palestinierna får stå för räkningen då judarna ersätts för sina enorma lidanden. Också de som ser detta som ett lågt pris för att judarna fått sin egen stat har haft svårt att svälja den bosättningspolitik som Israel bedrivit sedan 1967.
Israels ledning har sagt sig vara beredd att dela Palestina enligt en ”80 procent till oss och resten till er”-princip, som också världens överdomare har välsignat. I praktiken tuggar Israel sig för var dag djupare in i det område som på de internationella planritningarna ritats som en palestinsk stat.
Idag är det svårt att inte se att grundandet av en möjligast ren judisk etnokrati vid Medelhavet har ökat otryggheten, och inte bara för palestinier och israeler. Konfigurationen ”Israel 60–Palestina 0” har ett skoningslöst högt pris, trots att det fördelas på så många.
I en gallupundersökning som EU lät göra för fem år sedan sade 59 procent av de tillfrågade, medborgare i 15 EU-länder, att de ansåg Israel vara det största hotet mot freden, både i Mellanöstern och i världen.
I stället för gratulationer borde man skicka Israel förhoppningar om ett snabbt tillfrisknande, så landet förstod att hålla sig till sin egen tomt. Israel har inte råd att åldras som den enda staten i Palestina.

Mikko Zenger

Lämna en kommentar