En av de mer långväga gästerna på årets Facesfestival i Billnäs heter Falakaddin Kakeyi. Han är kulturminister i den regionala, kurdiska regering som finns i norra Irak. Går det som festivalarrangörerna hoppas kanske Faces småningom får en avläggare i irakiska Kurdistan. Kulturministerns besök kan vara ett första steg i den riktningen.

I början på 70-talet var den nuvarande kulturministern journalist på en kurdisk tidning i Bagdad, en av de få som då fanns i hela Irak.

– 1973 besöktes vi av en finländsk delegation. Det var oerhört viktigt, eftersom vi kurder då hade så få vänner, säger Falakaddin Kakeyi.

– Vi blev till och med inbjudna till Finland. Och nu, efter 35 år, har jag fått en andra inbjudan, säger han och skrattar.

Han har varit i Sverige och i en del övriga europeiska länder men aldrig i Finland.

– Vi är så glada över att få knyta opolitiska band till andra länder, säger kulturministern och räknar upp kulturella samarbetspartners som Holland, Sverige, Schweiz, Tyskland och Kanada.

Han betonar ordet opolitisk. Det här är nämligen politikern som – skrattande – säger sig hata politik. Han har suttit i parlamentet för KDP, Kurdistans demokratiska parti, och det är tredje gången han innehar en ministerpost i en kurdisk regional regering. Men han vill inte i första hand ses som politiker utan som skribent, tänkare, kulturpersonlighet.

Nationalism, kurdisk eller annan, markerar han också avstånd till.

– Jo, jag har kämpat för kurderna, men jag är inte nationalist.

krig mot

konservatismen

Det han brinner för är filosofi och religion. Men den eld Falakaddin Kakeyi talar om är diametralt motsatt den eld som radikala islamska grupper underhåller. Den glada kulturministern säger sig vara involverad i ett kallt krig mot den hårda linjens imamer. Wahabismen, den konservativa strömning inom islam som främst associeras med Saudiarbien, är enligt honom avogt inställd till alla som sjunger, dansar och spelar.

– Och till alla frihetstankar, all förlåtelse.

Det kurdiska kulturministeriet har enligt Falakaddin goda kontakter med kulturministeriet i Bagdad. Också kontakterna till kulturutövare i övriga Irak är goda. Det bäddar för att Kurdistan kan fungera som ett andningshål för kulturyttringar som är trängda på annat håll i Irak.

– Grupper som inte vill framträda i Bagdad kommer gärna till Erbil i stället.

Vad inom den kurdiska kulturen vill han främst lyfta fram?

– Musiken! Kurdistan är rikast vad gäller musik.

Till de musikaliska ”nationalklenoderna” hör bland andra Nasir Razazi, en sångare som har en position liknande Theodorakis i Grekland. Nazazi är ursprungligen iransk kurd, har levt i exil i Sverige men bor nu i norra Irak.

Nummer två på ministerns prioritetslista är det kurdiska språket. Det vill han berika och utveckla. ”Rights may vanish, oil may finish, buildings can be destroyed, but language is forever”, sa han i en intervju i Seattle Times i slutet av fjolåret.

För det tredje vill han ta fasta på tolerans. Tolerans har enligt Falakaddin varit ett känneteckande drag för den kurdiska kulturen, men det är en aspekt som tyvärr försvagats.

i zarathustras spår

I och med att ordet tolerans är nämnt kan han igen ge sig in på de filosofiska och religiösa frågor som han älskar att fördjupa sig i.

– Alla religioner vill innerst inne frihet, säger han.

Han har ett gott öga till den religiösa strömning som Zarathustra på 500-talet f.Kr. initierade i Iran.

– Den var, säger han, en tidig miljöreligion som förbjöd våld också mot andra människor. Månggifte var inte tillåtet.

Enligt den glada kurdiska kulturminstern var kristendomens tre vise män kurder.

– Myrra, ett bittert tuggummi, finns nämligen bara i Kurdistan.

Och en av profeten Muhammeds närmaste män var kurd. Vi har spelat en viktig roll i historien, men ändå har arberna räknat oss som ingenting.

– Jag vill återknyta till rötterna, återskapa kurdernas kulturella självförtroendet. Vi är inte mindre värda än andra … men inte heller mera.

Det här är en lätt omarbetad version av en intervju som gjordes med ministern i Erbil i mars i år, i samband med att han tog emot inbjudan till Faces. Erbil – Hawler på kurdiska – är säte för den regionala kurdiska regeringen.

Viveca Dahl

Lämna en kommentar