– Jag tycker att kollektiv är ett bra alternativ till vår individualistiska vardag, säger Karin, som bor i ett kvinnokollektiv i Berlin.


Karin bor i kollektivet Liebig 34 i gamla Östberlin. Liebig 34 är ett queer- och anarkofeministiskt boendeprojekt med omkring trettio kvinnor från elva olika länder.
Varför har du valt att leva i ett kollektiv?

– Jag tycker att det är ett bra alternativ till vår individualistiska vardag. Att leva med människor som man kanske inte skulle komma i kontakt med annars berikar ens personliga utveckling. Alla strävar efter kollektivets bästa och utifrån det måste man komma underfund med hur man kan arbeta och leva tillsammans. Att göra saker i grupp är också ett sätt att ge utlopp för sin egen kreativitet. Man kan förverkliga saker som kanske inte skulle vara möjliga att göra ensam, vad gäller konst och politik till exempel.

Tror du att man kan göra bättre/ sämre politik när man bor tillsammans?

– Jag tror att eftersom alla bor tillsammans och förhållandena blir mera personliga, kan det ta längre tid att bygga upp en grupp som har något slags strukturell verksamhet, men i det långa loppet tycker jag att en grupp som har stark sammanhållning fungerar bättre och slagkraftigare än en grupp som träffas kanske bara en gång i veckan.

Berätta kort om vad du tycker är viktigt i projektet Liebig 34 ?

– Feminismen, att skapa en plattform för kvinnor där de kan känna sig bekväma och på så sätt få plats att utveckla sig själva. Liebig 34 är ett utrymme där man som kvinna också måste ta för sig och lära sig att göra sådant som kvinnor ofta inte förväntas kunna, till exempel reparera och bygga saker. Vi tvingas hitta sätt att ta vara på de kunskaper som finns, addera lite kreativitet och bli mera självständiga. Eftersom så många kvinnor lever tillsammans kan det alltid ske utbyte av kunskap.

– En viktig del av projektet är också att vi ifrågasätter konsumtionssamhället och att vi kan leva enligt våra principer. Det innebär i praktiken att vi inte behöver köpa all mat, vi kan också hitta mat som annars skulle kastas bort och vi kan försöka leva så ekologiskt som möjligt.

Personligen tycker Karin att kollektivet ger en plats att växa som individ, genom alla människor man möter, och alla saker man lär sig.

– Också det att alla kommer ifrån olika kulturer är intressant och gör att man lär sig mycket om många olika slags människor. Liebig 34 är ett ganska flexibelt kollektiv, jag tycker det är positivt att alla kan vara med om att bygga upp och strukturera det, här finns inga principer som är huggna i sten.

Vad finns det för negativa/positiva aspekter med att bo i kollektiv?

– Det negativa är att man måste lära sig att slappna av också, eftersom man inte har koll på allting. Vi är så många människor här och man måste kunna lita på att alla kan göra det de gör bra. Det räcker inte heller med att man själv vet vad man gjort eller inte gjort, man måste kunna kommunicera det till andra, och ibland sätta sig själv åt sidan för att hitta den bästa lösningen för kollektivet. Det tar också längre tid att organisera en fungerande vardag, eftersom man måste ta hänsyn till andras behov och svagheter.

De positiva sakerna tycker Karin att ofta hänger ihop med de negativa.

– Genom konflikter och förvirring kan man lära sig att kommunicera bättre. Det är positivt när man lyckas hitta ett sätt att leva ihop.

Till de positiva sakerna räknar Karin definitivt också miljöaspekterna, samt att man lätt kan få hjälp av varandra i olika slags sysslor när man lever tillsammans. När det gäller att göra politik, tycker Karin också att det är ett plus att leva i ett kollektiv.

– Man kan vara starkare i grupp, till exempel när man organiserar demonstrationer och olika aktioner.

Tror du att kollektivboende har någon inverkan på samhället, speciellt om flere människor valde det alternativet?

– I alla fall vill jag tro att det gör en skillnad. Rent konkret minskar det i alla fall på konsumtionen om vi tillsammans försöker leva sparsamt.

Karin hoppas också att människor som besöker Liebig 34 och tar del av kollektivet ska bli inspirerade och ta med sig idéerna till andra ställen.

– I husprojekten förenas ofta människor som inte har behov av att leva ett så lyxigt liv. Jag tror att om fler skulle leva så här, så skulle det nog på längre sikt kunna göra en skillnad i samhället. Jag tycker också att levnadssättet föder kreativitet och ansvar genom att det tvingar en att hitta nya lösningar i vardagen.

Hon hoppas också att de som bor i kollektivet kan sprida sina idéer och vanor till andra platser där de vistas, till exempel till skolan eller arbetsplatsen.

Karin uppmanar alla som läser detta, kritiskt eller okritiskt, att kolla in Liebig 34:s hemsida:

www.squat.net/liebig34

Olga Pemberton

Lämna en kommentar