En internetleverantör som kan stänga av din nätuppkoppling utan att du dömts för något. En internetlevarantör som fritt kan utestänga dig från vissa webbplatser. Telekompaketet kan ändra mycket på dina nätvanor. EU är mitt i beslutsprocessen om nya spelregler för internetanvändande.

I skuggan av Pirate Bay-rättegången har ministerrådet diskuterat en uppdatering av reglerna gällande internet- och telefonanvändning. Konsumentskydd, övervakning och konkurrens på webben ska få nya regler.

Telekompaketet var ursprungligen tänkt att inte beröra illegal fildelning och upphovsrättsskydd, men inte överraskande har diskussionen nästan helt och hållet berört just detta. Musik- och filmbranschen har starkt lobbat för strängare regler gällande internetanvändning. De vill att nätleverantörer ska kunna ingripa då deras kunder fildelar olagligt. Terroristbekämpning har också angetts som en orsak till paketet. Förespråkare för friheten på webben har däremot starkt kritiserat lagförslagen för att det kränker användarnas integritet. En syn på internet som en plats för att oreglerat få uttrycka sig krockar med en syn på internet som en plats för brott och gratiskultur.

Nätleverantören som polis och domstol

Den stora frågan har varit om nätleverantören ska ansvara för sina kunders nätvanor. Ska leverantörerna kunna stänga av en kund för illegal fildelning? Ministerrådet föreslog i telekompaketet att det ska vara så – utan rättslig prövning av en domstol. Nätleverantörerna skulle få agera både domstol och polis. Parlamentet röstade på sitt sista sammanträde den 6 maj emot ministerrådets förslag och för att ett domstolsbeslut ska krävas. Däremot röstade de inte om när den rättsliga prövningen ska ske – före eller efter att nätuppkopplingen avbrutits. Frågan är tillbaka på ministerrådets bord för förlikning. För att lagförslaget ska gå igenom krävs ett godkännande från både ministerrådet och parlamentet.

Parlamentets beslut är ett bakslag för de franska beslutsfattarna som förbereder ett lagförslag som ska ge nätleverantörerna den här rättigheten. Frankrikes president Nicolas Sarkozy har tänkt Frankrike som en föregångare för brottsbekämpning på internet. Om ministerrådet kommer överens med parlamentet, faller den franska lagen. Men rådet behöver inte ta tag i frågan förr- än om åtta månader, så fram till dess får Frankrike och andra fritt stifta lagar.

Telekompaketets andra omdiskuterade paragraf gäller leverantörens rätt att bestämma vilka webbplatser deras kunder har rätt att besöka. Ministerrådets ursprugliga förslag skulle ge leverantören den här rätten. Parlamentet röstade ner det här förslaget.

Parlamentet godkände däremot lagförslag som ska göra byte av operatör lättare.

Sval debatt i Finland

Kanske är det på grund av Sveriges aktuella fildelningsrättegång som Telekompaketet har diskuterats betydligt mera i Sverige än i Finland. Telekompaketet har fått överraskande lite uppmärksamhet i finländska medier. Ingen offentlig diskussion har förts. Medierna har berört paketet knappt mera än med en notis. Nu väntar lagpaketet på förlikning i juni. Då består parlamentet av nya ledamöter. Frågan är om nyinvalda ledamöter är lika publikvänliga som de är före ett val. Parlamentets nej kan sätta fart på debatten inför EU-valet då det är de nya ledamöterna som ska besluta om lagpaketet.

Ifall ministerrådet och parlamentet inte kommer överens om paketet kan lagförslaget förfalla.

Julius von Wright

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.