Den svenska fackföreningen SAC Syndikalisterna lever och mår bra. Enligt Medlingsinstitutet ökar antalet stridsåtgärder hos SAC mer än antalet stridsåtgärder hos någon annan svensk fackförening. Med effektiva blockader har man knäckt företag som resten av facket inte kunnat eller vägrat ta sig an.

Till exempel fanns det fram till den sista april i år inget kollektivavtal på lyxrestaurangen Josefina i Stockholm. Anställda inom disk, plock och städning vände sig till sitt fack, Västerorts Lokala Samorganisation av SAC, och klagade: de fick bara ut 50 kronor i timmen och varken tillägg för “obekväma timmar” eller semesterersättning. De saknade anställningsbevis och fick inte ta några raster. Tidigare anställda hade inte fått ut sina innestående löner. Till råga på allt tvingades de som inte kunde svenska bära tröjor med trycket No hablo sueco (jag talar inte svenska).

Facket varslade om blockad, och en lång kamp följde. Hårdföra privata ordningsvakter mötte blockadvakterna, och polisen sprutade pepparsprej och grep flera av dem. Josefina är en säsongsöppen restaurang och konfilkten låg olöst då man stängde för vintern.

Den 1 maj skulle Josefina åter slå upp sina portar. En massaktion utlystes tills efter SAC:s förstamajtåg genom Stockholm. Restaurangägaren gav efter inför trycket. På valborgsmässoafton slöts ett avtal som innebar att alla anställda ska få korrekta anställningsavtal och löner, och ingen skall behöva bära kränkande arbetskläder. Ett skadestånd på 600 000 kronor skall också betalas ut.

SAC Syndikalisterna är det enda facket i Sverige – och Norden – som driver fackliga aktioner och blockader som standardmetod. De svenska syndikalisternas aktioner går främst ut på flygbladsutdelning vid och fysisk blockering av arbetsplatser som brutit mot arbetsavtal eller ger arbetare kassa villkor.

Kampen på Josefina, som återgetts i den syndikalistiska tidningen Arbetaren, är inte den enda konflikt som SAC segrat i på senaste tid. Blockaderna har varit speciellt effektiva mot de branscher som facket annars haft svårt med: flexibel produktion med många underleverantörer. Syndikalisterna har också som ensamt fack i Sverige engagerat sig för papperslösa immigranter. Lokalföreningen i Stockholm har startat ett register för papperslösa där de som registrerat sig bundit sig till att inte gå under en viss minimilön.

SAC har idag kring 7 500 medlemmar. Organisationen upplever sedan millennieskiftet en renässans i aktiviteter. Inte sedan 30-talet har man varit lika aktiv i kampen på arbetsplatserna.

“Mitt under globaliseringsrörelsens uppsving, efter de antikapitalistiska toppmötesprotesterna vid Göteborg, valde många aktivister att engagera sig i fackföreningen. Diskussionen pågick parallellt både inom och utanför SAC om vikten av att återvända till arbetsplatserna, att antikapitalismen måste utgå från våra vardagsliv”, skrev bloggaren Guldfiske i höstas.

I tider då facket kämpar med dalande medlemstal har SAC gått in för att lägga om sin verksamhet totalt och vända sig till medlemmarna för att öka fackets styrka.

“Den fackliga reorganiseringen handlar om att man ska ha fokus på arbetsplatsen. Att komma bort från ombudsmannariet, där du hade en klientrelation mellan den enskilde medlemmen som har ett problem och en anställd ombudsman som löser problemen. Medlemmen behöver vara engagerad i sina egna frågor, man behöver försöka värva arbetskamrater och bygga sektioner”, berättar Torfi Magnusson, tidigare redaktör för SAC:s tidning Syndikalisten.

Samtidigt som SAC trappat upp stridsåtgärderna har motattacken inte låtit vänta på sig. Trots den i svensk grundlag stadgade rättigheten till stridsåtgärder har polisen på senaste tid behandlat blockader av SAC som vanliga opinionsyttringar. Sålunda har polisen kunnat bryta upp blockader eller flygbladsutdelningar, ofta med våld, utanför arbetsplatser och sen åtala deltagarna för ”egenmäktigt förfarande” och olaga demonstration.

Det upptrappade våldet mot SAC är antagligen en logisk konsekvens av syndikalisternas framgångar. SAC fungerar i Sverige ofta som den samlande kraft den frihetliga vänstern i Finland saknar. Under första maj samlade SAC upp till 3 000 demonstranter både i Göteborg och Stockholm.

Med sådana resurser är SAC inte ett problem endast för enstaka arbetsköpare. Även de mera hovsamma socialdemokratiska fackföreningarna tvingas positionera sig till en mera hårdför arbetarkamp.


Källor: arbetaren.se, guldfiske.motkraftblogg.net, sac.se, sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Arbetares_Centralorganisation

Mikael Brunila

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.