Undersökningsgruppen på fyra personer, som verkat med FN:s människorättsråds mandat, publicerade förra veckan sin 547-sidiga rapport över händelserna i Gaza. Under kriget som fördes förra december och januari dog 1 400 palestinier och 13 israeler. Av de döda palestinierna var en stor del civila, bland dem ungefär 300 barn. I Hamas och andra palestinska organisationers attacker dog tre civila.

I rapporten framlades solida bevis på att både den israeliska staten och Hamas gjort sig skyldiga till sådana brott mot internationell rätt som fyller krigsförbrytelsens kriterier. Israel har betonat att de bara utövade självförsvar mot missilattackerna från Gaza. Enligt rapporten var Israels handlingar dock delvis riktade mot alla invånare i Gaza. Kommittén anser att Israels strävan har varit att straffa Gazas befolkning för dess stöd till Hamas.

Genom att rösta på Hamas i valet 2006 hade invånarna i Gaza enligt den israeliska ledningen visat att de inte ville ha fred. Israel straffade dem genom att sätta remsan i partiell handelsblockad, vilket i praktiken ledde till att 1,5 miljoner invånare i Gaza fick gå hungriga. Enligt kommittén fyllde handelsblockade kriterierna för kollektiv bestraffning.

Israel har deklarerat att palestiniernas stora personförluster är Gazainvånarnas eget fel. Israel har påstått att Hamas systematiskt använde civilbefolkningen som levande sköld. Utredningskommittén betonar att den inte hittade något som helst bevis för den här sortens påstående. Tvärtom anklagas Israel i rapporten för att ha använt levande sköldar.

Den israeliska regeringens företrädare lovade genast sätta igång en världsomfattande kampanj mot den antisemitiska rapporten. Israel är det enda landet vars självförvar kriminaliseras, även om det är världens mest hotade stat, var regeringens enstämmiga melodi. Premiärminister Benjamin Netanjahu kopplade rapporten till kriget mot terrorismen: rapportens ”fälträtt” drar undan mattan för de fredsälskande demokratiernas strävanden att föra krig mot terrorismen. Utrikesminister Avigdor Liberman betonade att Israel utnämnts som skyldig redan innan rapporten sammanställts. Enligt honom har FN skamligt återvänt till den tid på 1970-talet då organisationen dömde ut sionismen som en form av rasism.

Finansministern Juval Steiniz sade rakt ut det som de andra ministrarna förmedlade i mera täckta ordalag. Rapporten var det nyaste avsnittet i antisemitismens långa historia. Till och med ledaren för FN:s utredningskommitté Richard Goldstone är antisemit. Steiniz påminde att också en jude kan vara antisemit.

Steiniz fick vad han ville: i stället för att tala om rapportens innehåll började man i Israel diskutera hur äkta den icke synagogagående Goldstones kärlek till Israel är och varför världen än en gång har angripit Israel. Israelerna är offer, igår, idag och imorgon. Om någon påstår att de är något annat har han ett problem.

Dög alltså den internationella brottsdomstolens åklagare från kriserna i Jugoslavien och Rwanda inte till att också reda ut israelernas människorättskränkningar? Richard Goldstone är en uppskattad sydafrikansk domare, marinerad i rättegångarna mot apartheid. Enligt FN:s ursprungliga mandat skulle utredningskommittén undersöka Israels människorättskränkningar i Gaza. Goldstone gick med på att leda arbetet på det villkoret att FN skulle utvidga mandatet till att gälla också de människorättskränkningar som palestinierna gjort i Gaza.

Israels regering vägrade samarbeta med Goldstones kommitté. Merparten av rapportens 188 intervjuer gjordes i Geneve, eftersom Israel varken släppte in utredarna i Israel eller på den ockuperade Västbanken. Inträdet i Gaza lyckades via Egypten.

Tidningen Haarez outtröttliga debattör Amira Hass tolkar de Israeliska makthavarnas och huvudmediernas attack mot rapporten som följande: det finns bara ett sämre alternativ än att förneka rapporten. Det är att godta att den Israeliska militären faktiskt har gjort sig skyldig till de brott som påtalas i rapporten, och till råga på allt erkänna, att verksamheten har varit normal och ändamålsenlig.


övers. Nora Hämäläinen

Mikko Zenger

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.