Slaget om kärnkraftens framtid i Finland är inte avgjort ännu, trots att flera stora medier redan har hunnit lova att två nya tillstånd för kärnkraftverk kommer att beviljas. Regeringen har gett sitt förslag, men frågan kommer slutgiltigt att avgöras i riksdagen. Det vill organisationerna bakom kampanjen Rösta farväl till kärnkraft! påminna om.

På lördagen 8.5. ordnas en demonstration vid Järnvägstorget och riksdagshuset i Helsingfors. Demonstrationen riktar sig till riksdagsledamöterna, eftersom det är de som i sista hand besluter om kärnkraftens framtid. Organisatörerna uppmanar medborgarna att påminna beslutsfattarna om att de kan rösta enligt eget samvete och inte behöver binda sig vid partibeslut. Man uppmanar också folk att binda sig vid att i nästa riksdagsval rösta på en ledamot som motsätter sig utbyggd kärnkraft.

På tisdagen då denna tidskrift går i tryck, ordnar dessutom Helsingfors Vänsterförbunds svenska lokalavdelnings diskussionsforum Röda Rummet en diskussion under temat ”Finns det alternativ till kärnkraft?” på Luckan i Helsingfors. Markus Varjonen, som är en av initiativtagarna, hoppas också att den demokratiska processen ska få komma till sin rätt.

– Vi hoppas ju att folkets röst ska bli hörd i riksdagen, trots att till exempel Helsingin Sanomat (och Hufvudstadsbladet, red.anm.) har presenterat frågan som om den redan skulle vara avgjord. Man blir ibland ganska desillusionerad, men jag vill ju tro på den lagstadgade processen.

Enligt Varjonen är de största argumenten mot utbyggd kärnkraft säkerheten och behandlingen av avfallet.

– Jag ställer mig åtminstone skeptisk till att människan lyckas bygga något som är beständigt i tusentals år framåt.

Av riksdagspartierna är det hittills Vänsterförbundet som mest högljutt har motsatt sig utbyggnaden av kärnkraft. Varjonen medger att han inte har några säkra siffror, men säger att det verkar som om den breda majoriteten av Vänsterförbundets medlemmar skulle motsätta sig de nya planerade kraftverken.

Lördagens demonstration inleds på Järnvägstorget kl 12:00 med musik och cirkus. Kl 14 presenterar sig organisatörerna och 14:30 tågar man mot riksdagshuset, där riksdagsledamöterna Christina Gestrin (Sfp), Anni Sinnemäki (Gröna), Pentti Tiusanen (Vf) och Erkki Tuomioja (Sdp) ger sin syn på kärnkraftsfrågan. På eftermiddagen visas Michael Madsens film Into Eternity och regissören själv deltar via Skype i en paneldiskussion med vetenskapsförfattaren Risto Isomäki samt politikerna Sanna Lauslahti (Saml) och Esko-Juhani Tennilä (Vf). På Gloria ordnas klubbkväll med musik.

Janne Wass