Ett akut virrnesmål från Europas bakgårdar

av Camilla Nordberg

Vid det här laget vet alla att Helsingfors stads tjänstemän och politiker funderar på lösningar för att stävja inresandet av romska blomförsäljare och tiggare.

De kategoriseras faktiskt byråkratiskt som ett säkerhets- och inte som ett migrationsärende. Dessa kvinnor, män och barn upplevs kulturellt frånstötande för en civiliserad välfärdstat. Samma moralpanik lamslår just nu största delen av Europa.
Journalisten och socionomen Irka Cederberg har ägnat en stor del av sitt journalistiska värv åt att dokumentera det romska folkets förkrympta livsvillkor. Först nu samlar hon sin kunskap i bokform: Född fördömd. Romerna – ett europeiskt dilemma. Det som blir klart genast från början är att det är ett porträtt som målas med arga svarta penseldrag. Cederberg konstaterar i samband med utgivningen att bokens drivkraft varit raseri. Boktiteln anspelar på Gunnar Myrdals klassiska verk från 1944, An American Dilemma. Myrdal synliggjorde den trovärdighetsbrist som uppstod i diskrepansen mellan den amerikanska politikens ideal om frihet, jämlikhet och rättvisa och den rasism svarta medborgare utsattes för. Cederberg drar samtida paralleller till motsättningen mellan europeiska politiska institutioners retorik och romernas fortsatta utanförskap.
Fientligheten som möter romska migranter i dagens Europa är på inget sätt ny. Romerna har fördrivits från städer och byar genom hela historien. Som Cederberg konstaterar har de aldrig haft någon maktposition, ingen egen nationalstat att falla tillbaka på. Den politiska eliten har aldrig varit beroende av deras stöd och antiziganismen har fått spridas utan större interventioner. Cederbergs faktaspäckade dokument är ett synnerligen välkommet bidrag till en ofta oinitierad debatt. Okunskapen om romerna, också hos förhållandevis högt utbildade människor, är anmärkningsvärd.
Med avstamp i historieskrivningen följer Cederberg den väg som de allra flesta författare och många forskare valt före henne. Kanske är det också där som de största kunskapsluckorna finns. Dokumentationen av nöjesslakten på romer, tvångsassimileringen och förintelsens folkmord är avgörande för ens ett mikroskopiskt erkännande av deras marginalisering. Cederberg går systematiskt igenom romernas deprimerande nutidshistoria. Jag ställer mig mera frågande till hennes återkopplingar till de omtvistade tidiga rötterna. Penseldragen blir grova när hon relaterar samtida romska seder och bruk till ett 1000-talets Indien. Essentialistiska markörer riskerar återskapa snarare än utmana den mytiska bilden av romerna som ”de andra”.
I andra sektioner av boken ställer hon sig ändå kritisk till en statisk konstruktion av romsk identitet enligt språk, sysselsättning och sedvänjor.  Textens är ställvis något rörig. Eftersom en del material sannolikt klippts in från tidningsartiklar hade boken förtjänat ett starkare redaktionellt grepp. Cederbergs styrka är ändå det journalistiska berättandet – de sensitivt skildrade vittnesmålen om rasistiskt våld, ghettoisering och ett svårbegripligt armod. Jag hade gärna tagit del av ännu fler av dessa röster. Trots att de skildrar en ganska tröstlös, akut verklighet.
Hon tar oss med till slovakiska slumområden och till de blyförgiftade lägren i Kosovo. Hon visar hur våldsdåden mot romer stadigt ökat i och med lågkonjunkturen – i samma takt som de rasistiska påhoppen från politiskt håll. I Ungern fick högerextrema Jobbik 15 procent av rösterna i EU-valet 2009. Med en valkampanj som fokuserade på romers kriminalitet fick de revolutionerande 47 platser i parlamentsvalet tidigare i vår. Dess paramilitära gren Magyar Garda patrullerar romska bostadsområden i sina svarta uniformer. Romerna organiserar sitt motstånd.
Cederberg förtjänar många läsare. Såväl EU som enskilda medlemstater står handfallna inför den tickande människorättsbomb som redan nu är en stor humanitär katastrof.

Irka Cederberg: Född fördömd. Romerna – ett europeiskt dilemma. Leopard förlag 2010.

Camilla Nordberg

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.