Katri Immonen. Foto: Janne Wass

Katri Immonen. Foto: Janne Wass

14 studerande greps av polis då de demonstrerade mot regeringens studiestödsreform på fredagen för en vecka sedan. Deltagarna hade uppmärksammat uppmaningen att ta med sig käppar för att överlämna dem till finansminister Jyrki Katainen, och aktionen på Senatstorget i Helsingfors avslutades med att samtliga stegade in statsrådets aula för att rent konkret göra detta. Demonstranterna fyllde det lilla väntrummet till bristningsgränsen, men bestämde sig för att hellre fly än illa fäkta då polisen anlände. Trots att demonstranterna självmant lämnade byggnaden, greps ändå senare 14 personer som stannade kvar utanför för att hålla protesten vid liv.

Man äter morötter, med käppar slår man bara, var slagordet för dagen. Vid megafonen stod Katri Immonen, som är en av obunden vänsters representanter i Helsingfors universitets studentkårs delegation. Hon förklarar varför man nu vill ge käppar åt Katainen.

– När man förberedde förnyelsen av studiestödet lät man de studerande förstå att paketet skulle innehålla både förbättringar och försämringar. Bland annat skulle stödet indexbindas och föräldrar skulle få högre stöd. I det egentliga beslutet föll allt det positiva bort och bara försämringarna gick igenom.

Bland försämringarna finns bland annat att kraven på avlagda studiepoäng för beviljande av stöd höjs och att en studerande som enbart lyfter bostadsbidrag bestraffas med färre stödmånader.

– Löftena om förbättringar visade sig bara vara en rökridå för att få tyst på studerandeorganisationerna. Det här bevisar att borgarregeringen inte bryr sig ett dyft om de sämre bemedlade i samhället.
Svenska nationer och ämnesföreningars delegationsgrupps vice ordförande Mia Haglund säger sig vara väldigt besviken på regeringens beslut.

– Nog är det ju intressant att regeringen säger sig vilja förkorta studietiderna, och på samma gång försämrar förutsättningarna att studera. Det här leder till att studerande måste jobba mer och kan studera mindre.
På mediernas webbsidor syntes samma dag rubriker om hur studerande ”trängde sig in i statsrådets utrymmen” och om hur en del av demonstranterna ”flydde från platsen” då polisen kom. I själva verket samlades demonstranterna i väntrummet, gick självmant ut och polisen stod lugnt och tittade på utan att ingripa då flera journalister gjorde intervjuer med demonstranterna på trappan. Besynnerligt nog greps alltså fjorton personer som stod utanför efter att resten ”flytt från platsen”, eller makligt promenerat bort. Enligt polisen har de fått böter för att ha stört allmän ordning. Man kan dock fråga sig hur fjorton personer som står på gatan utanför statsrådets byggnad stör allmän ordning, då de som stod inne i byggnaden tydligen inte var värda att gripa.

Janne Wass