Världen har blivit mindre fredlig. Den slutsatsen gör Institutet för ekonomi och fred (IEP), som den 8 juni offentliggjorde årets globala fredsindex. Fredsindexet är en siffra som räknas ut genom att politisk, ekonomisk, militär och brottsrelaterad statistik i olika länder jämförs. Hit hör bland annat politisk stabilitet, risk för terrordåd och inblandning i krig och konflikter, men också till exempel antal fängslade personer, relationer till grannländer, skolgång, bruttonationalprodukt och valdeltagande.

Detta är det andra året i rad som fredsindexet har sjunkit, det här trots att trenden under de fyra senaste åren varit att såväl Afrika som Mellanöstern har blivit fredligare. Istället är det södra Asien  och speciellt Sri Lanka, Pakistan och Indien, som nu hör till de mest oroliga områdena i världen, även om södra Afrika fortfarande ligger lågt på listan. Det område som på ett år har upplevt den största nedgången i fredlighet är Latinamerika. Även Kina, Ryssland och Georgien har tagit stora steg bakåt.

USA ligger på 85:e plats, alltså i den nedre hälften av listan på 149 länder. Det här är ett gott exempel på hur bred skalan av variabler är – USA:s relativa inre fredlighet (avsaknaden av väpnade konflikter på egen mark) räcker inte långt för ett land som för krig i flera länder och vars militära budget är av astronomiska proportioner. Washington Times förundrar sig ändå över att länder som Kina, Sierra Leone, Libyen och Förenade Arabemiraten ligger före USA på listan. Riane Eisler har också i Christian Science Monitor ondgjort sig över att våld mot kvinnor inte har tagits med som en specifik variabel. Hon kallar det en ”blind punkt [som] gör indexet väldigt opålitligt”.

Trots kritiken är det här den mest heltäckande översikten av fredsläget i världen, och IEP poängterar att man inte ska stirra sig blind på enskilda positioner, utan snarare ta i beaktande de mer långtgående trenderna. Som till exempel att USA ligger högre på listan än i fjol.

Den mest fredliga delen av världen är överlägset Västeuropa, trots att det för andra året i rad är Nya Zeeland som kniper första-platsen. De övriga icke-europeiska länderna i topp-20-listan är Japan (tredje plats), Kanada (14:e plats) och Qatar (15:e plats). Alla de nordiska länderna ryms inom topp tio, men Finland har sedan 2007 sjunkit från sjätte till nionde plats i listan, och Sverige ryms med ett nödrop med som nummer tio. För Finlands del är det speciellt den stora försvarsbudgeten som drar ner siffran, tillsammans med det stora antalet eldvapen per capita. Finland får också en näsknäpp för brottslighet och mordstatistik. Av någon lustig anledning anses det också i Finland finnas en relativt stor risk för våldsamma demonstrationer – till skillnad från Sverige där bilar sätts i brand i förorterna med ojämna mellanrum. Sverige dras i övrigt med ungefär samma problem som Finland, men får stora poängabdravdrag för sin vapenexport. Föga överraskande är det Irak som ligger i botten på listan, följt av Somalia och Afghanistan.

IEP resonerar att den globala finanskrisen delvis har bidragit till fler och förvärrade konflikter, samt en större oro och rädsla i samhället över lag. Lite överraskande lyfter man också fram möjligheten att för snabb ekonomisk utveckling också kan vara en orsak till minskad fredlighet. Det här baserar man på att tre av de fyra så kallade BRIC-länderna har sjunkit i statistiken, det vill säga Ryssland, Indien och Kina, medan det fjärde, Brasilien, ligger på samma nivå som i fjol.

Topp 10:
1. Nya Zeeland
2. Island
3. Japan
4. Österrike
5. Norge
6. Irland
7. Danmark
8. Luxemburg
9. Finland
10. Sverige.

Botten 10:
140. Demokratiska republiken Kongo
141. Tchad
142. Georgien
143. Ryssland
144. Israel
145. Pakistan
146. Sudan
147. Afghanistan
148. Somalia
149. Irak.

Janne Wass

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.