I sin kolumn om Tråkboken (Ny Tid 36/2010) tycks Jenny Kajanus betvivla min uppgift om att jag är arbetslös. Jag vet inte i vilken verklighet hon lever om hon lyckats missa att det finns cirka 30 000 akademiskt utbildade människor utan arbete i Finland idag. En av dem är jag. Och jo, om man lever på arbetslöshetsunderstöd köper man gärna sin mat lite billigare om det är möjligt. Var ligger ironin?

Michel Ekman