I skrivande stund har regeringen presenterat sina budgetplaner för nästa år. I debatten som föregått presentationen har vänsteroppositionen gått ut med hård kritik mot högerregeringens skatteplaner. Regeringspartierna vill nämligen föra över tyngdpunkten från inkomster till konsumtion. Bland annat vill man att finländarna ska betala mer moms, och mer skatt för energin och för godis. En av dem som mest högljutt kritiserar det här är Vänsterförbundets ordförande Paavo Arhinmäki som talade på Raseborgs vänsters fest i Karis förra veckan.

– Den här typen av beskattning är ett av regeringspartiernas steg bort från den progressiva beskattningen. Beskattning av konsumtion tar inte i beaktande betalarens inkomster och drabbar alltså mest av allt låginkomsttagare. Skattereformen kommer att innebära att medelinkomsttagarna betalar 30 procent skatt, medan höginkomsttagare betalar 28 procent. Dessutom kan vi räkna in att börsspekulanter kan håva in dividender på upp till 90 000 euro utan att tvingas betala något för det. Låginkomsttagarna betalar mer skatt, medan jag och mina kolleger i riksdagen kommer att betala mindre skatt. Det här är ju fullständigt ofattbart!
Enligt EU:s linjedragningar lever för tillfället 700 000 personer i Finland under fattigdomsgränsen. Bland dessa 700 000 finns dessutom 150 000 barn. Hit hör också studerande och pensionärer.

– Regeringen har skrutit så mycket om vad de gjort för att motarbeta fattigdomen. Men vad har de egentligen åstadkommit? Dessa 700 000 personer har fått en euro till i månaden! För tillfället får arbetslösa inget annat än grunddagpenning på 500 euro i månaden, efter skatt är det litet på 400 euro. Det förstår vem som helst, att man inte kan leva på 400 euro i månaden! När det inte räcker någonstans, måste man börja söka utkomststöd.
Vänsterförbundet (och De gröna) har länge flaggat för medborgarlön. Nu säger Arhinmäki att vi i det långa loppet borde avskaffa beskattningen på inkomster lägre än 10 000 euro i året.

– Det är dit vi stegvis borde komma, man kunde börja med 3000 euro i året och arbeta sig upp därifrån. Om man hade en skattefri inkomst på 10 000 euro i året, skulle man åtminstone kunna leva på runt 800 euro i månaden, utan att vara tvungen att betala stora delar av det i skatt.

Vad gäller riksdagsvalets valresultat, säger Arhinmäki att Vänsterförbundet utan vidare siktar på att sitta i regeringen.

– Vi har fått kritik för att regeringen för 15 år sedan då vi satt med skar ner i grundtryggheten. Men den gången kom regeringsmedverkan som en överraskning, och partiet var inte redo för regeringsarbete. Nu är vi förberedda för det. Men för att vi ska sitta i regeringen krävs ett tillräckligt brett stöd så att vi på allvar kan få saker och ting till stånd. Bland annat är det ett krav att vi ska ha minst två ministerposter, annars är det helt onödigt att sitta med. Dessutom har jag hemskt svårt att se att vi skulle kunna ha ett regeringssamarbete med Samlingspartiet, eftersom vi knappast kan enas om många ekonomiska frågor.

Själv säger Arhinmäki att han skulle vara intresserad av posten som undervisningsminister.

Janne Wass

Lämna en kommentar