I FN driver Finland på ett avtal som ska förbjuda vapenhandel med länder som gör sig skyldiga till människorättsförbrytelser. Ändå är det väldigt lite som tyder på att den finländska vapenhandeln med Israel skulle avbrytas. Johannes Hautaviita, som representerar fredsorganisationen ICAHD Finland, utforskar den finländska dubbelmoralen.

År 2004 slog den internationella domstolen i Haag fast att bosättningarna och separationsmuren, som Israel byggt i de ockuperade palestinska områdena, är olagliga enligt internationell rätt.

I december 2009 upprepade Rådet för utrikesfrågor att ”bosättningarna och separationsmuren är byggda på ockuperad mark, husdemoleringarna och vräkningarna är olagliga enligt internationell rätt, skapar ett hinder för fred och hotar göra en tvåstatslösning omöjlig”.

Finlands utrikesminister Alexander Stubb beskrev Finlands utrikespolitiska linje i mars 2010: ”Byggandet av bosättningar måste avslutas och man måste återvända till 1967:s gränser och förverkliga tvåstatslösningen”.

Dessa formuleringar hänvisar till Israels ockupation av palestinska områden, som idag pågått i över 43 år och är den längsta pågående olagliga militära ockupationen efter andra världskriget. Enligt FN, EU och världens mest uppskattade internationella människorättsorganisationer, Human Rights Watch och Amnesty International, gör Israel sig dagligen skyldigt till alarmerande människorättsförbrytelser mot palestinierna. Israel har även gjort sig skyldigt till krigsbrott och möjliga brott mot mänskligheten, till exempel under ödeläggningen av Gazaremsan under årsskiftet 2008-2009.

Μ

I FN driver Finlands utrikesministerium på ett vapenhandelsavtal som skulle förbjuda all vapenhandel med länder som enligt FN gör sig skyldiga till människorättsförbrytelser. Avtalet skulle omfatta vapenexport, vapenimport och vapenöverföring. Finland är en av de sju initiativtagarländerna för vapenhandelsavtalet och har bland annat erbjudit sig att fungera som ett ”övervakarland” som ser till att avtalet följs.

Samtidigt har Flight Global rapporterat att Finlands försvarsministerium begränsat antalet konkurrenter som tävlar om ett avtal innefattande obemannade flygfarkoster till ett värde på 25 miljoner dollar. Kvar på bordet har försvarsministeriet erbjudanden av fem vapenföretag. Fyra av dessa är israeliska, alla med starka kopplingar till Israels olagliga ockupation.

De israeliska företagen är Aeronautics Defence Systems, Blue Bird Aero Systems, Elbit Systems, och Israel Aerospace Industries. Den femte är europeiska EADS. Försvarsministeriet kommer under februari att skära ner antalet konkurrenter ytterligare och väntas sedan välja sin slutliga vapenhandelskumpan i april 2011. Finland har köpt israeliska vapen för över 170  miljoner euro sedan 1994 och enligt Amnesty International var Finland den andra största leverantören av missilteknologi till Israel under åren 2004-2007. Genom sin nuvarande vapenhandel stöder och legitimerar Finland företag som öppet deltar i Israels krigsbrott och för vilka Israels krig och konflikter är förutsättningar för affärsverksamheten. Den israeliska vapenindustrin har ett nära samarbete med Israels armé och vapenföretagen marknadsför sig med att deras vapen blivit provkörda och utvecklade på slagfältet, ”hand i hand” med den israeliska armén.

Israel Aerospace Industries har bland annat gjort om Caterpillars pansrade bulldozers till militära stridsvagnar som används till olagliga husdemoleringar i de ockuperade områdena. Israel har förstört nästan 25 000 palestinska hem sedan ockupationen började år 1967.

Μ

Elbit Systems är Israels största vapenföretag och har en omsättning som är mer än tre gånger så stor som Finlands försvarsbudget. De av Elbit tillverkade vapnen och apparaturen används ständigt och medvetet till attacker riktade mot civila. Företaget har bland annat tillverkat elektronik som installerats i den olagliga separationsmuren som Israel byggt inom Västbankens gränser. Elbit är också den främsta leverantören av obemannade flygfarkoster till den israeliska armén och enligt företaget själv är dess obemannade flygfarkoster ”ryggraden” i den israeliska armén och hade en central roll under ödeläggningen av Gazaremsan vid årsskiftet 2008–2009.

Under den 22 dagar långa operationen, som Amnesty International kallade ”22 dagar av död och ödeläggning”, dödades cirka 1400 palestinier av vilka mer än 900 var civila och över 300 barn. Obemannade flygfarkoster är extremt precisa vapen och enligt Human Rights Watch ”sparar obemannade flygfarkoster – precis som prickskyttegevär – civila enbart då de som använder dem så vill”. Med hjälp av infraröda kameror i flygplanen är det lätt att urskilja till och med klädselns detaljer, även i mörker. Missilerna har också kameror, från vilka målet granskas efter avfyrandet. Soldaten som styr den avfyrade missilen kan vid behov rikta missilen bortåt ända in på de sista sekunderna före träffen. Under de första dagarna av ödeläggningen av Gazaremsan dödade den israeliska armén, med missiler avfyrade från obemannade flygfarkoster, åtminstone sex barn som lekte på taken. Under operationen dödades allt som allt, enligt det israleliska informationscentret B’Tselem, 87 civila med missiler avfyrade från obemannade flygfarkoster.

Efter ödeläggningen av Gazaremsan hörde Finland till de första länderna som skickade en delegation till Israel. Under besöket beslutades bland annat om fortsatt vapenhandel.

Μ

Många europeiska aktörer har tagit avstånd från Elbit på grund av etiska skäl. Norges finansminister Kristin Halvorsen sade: ”vi vill inte finansiera företag som så här direkt deltar i förbrytelser mot den internationella människorättslagstiftningen”. Samtidigt som Norges Pensionskassa, Sveriges största pensionskassa, Danske Bank och Deutsche Bank avvisade Elbit, ingick Finlands försvarsministerium i ett avtal värt 17 miljoner euro med Tadiran Communications, som är Elbits dotterbolag.

ICAHD Finlands appell, som kräver att vapenhandeln avskaffas och att det militära samarbetet mellan Finland och Israel avslutats, har undertecknats av mer än 250 inflytelserika finländare inom politik, konst och vetenskap. Appellen är en del av en världsomfattande rörelse som kräver att Israel respekterar internationell rätt och de mänskliga rättigheterna.

Finlands vapenhandelspolitik är inte förenlig med Finlands egna utrikespolitiska linjedragningar. Ifall försvarsministeriet bestämmer sig för att göra dessa nya vapenaffärer med israeliska vapenföretag, så kommer det att rubba Finlands trovärdighet som en drivande part för vapenhandelsavtalet i FN. Försvarsministeriet kommer då också att ställa sig stick i stäv med den kulturella och intellektuella opinionen i Finland.

Johannes Hautaviita

Israeli Committee Against House Demolitions ICAHD Finland
Skribenten intervjuas på sidan 3.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.