Förra veckoslutet gick den tionde Pixelache-festivalen av stapeln på Sveaborg. Juha Huuskonen, den konstnärliga ledaren, är nöjd med jubileumsfestivalen, uppslutningen var god och dessutom var det en positiv upplevelse att ordna tillställningen på Sveaborg.

− Det var egentligen en slump att vi hamnade där. Vårt vanliga festivalområde var i år fullt på grund av förberedelserna inför ARS 2011, så som en kompromiss beslöts att vi i år ordnar Pixelache på Sveaborg, vilket visade sig vara jättebra. Dels finns där massor av utrymme, och dels kommer det mycket folk dit. Dessutom är det ett fascinerande område. Där finns gallerier, affärer och arbetsutrymmen, där bor 800 människor och där finns inspirerande grottor och gångar. Så vi beslöt att vi ska ordna olika evenemang där i framtiden också.

Men om vi backar lite; vad är Pixelache för nåt? Huuskonen skrattar.

– Ja, grundidén har varierat under åren och en del av idén är att festivalen är vad dess basgrupp på runt 200 personer gör den till. Det är en internationell grupp som har vuxit fram under åren. Man kan säga att vi gör projekt som rör sig i en gråzon. Det är inte konst, det är inte design och det är inte forskning, men en liten bit av allihop finns med. Så det är en tvärkonstnärlig, -vetenskaplig festival. Den baserar sig långt på en gör-det-själv-attityd. Vi bygger nya saker och utvecklar nya lösningar för framtiden. Det ordnas workshops, seminarier och utställningar och allt är väldigt mycket på gräsrotsnivå. En del av programmet är riktat enbart till deltagarna, medan t.ex. utställningarna är till för publiken. I grunden finns en positiv feelis, vi satsar på att komma med långsiktiga lösningar som är ekologiska och som ofta också har en politisk betydelse.

Huuskonen berättar att ekologin i år spelade en stor roll, delvis på grund av att festivalen ordnades på Sveaborg som är med på UNESCO:s lista över världskulturarv. Och så ville man vidga begreppet energi och gå på djupet för att definiera vad det egentligen är för något.

− Ett problem med alternativ energi är att solenergi är det mest ekologiska som finns, medan tillverkningen av solpaneler är oerhört oekologisk. Så vi byggde i år superekologiska solpaneler, som vi i slutet av festivalen åt upp. Ätbara solpaneler. En annan grej som vi satsar på är just gör-det-själv-attityden. Det är ju nånting som blir alltmer populärt, att fixa och återanvända saker, och det är något jag är övertygad om att kommer allt starkare in i mainstreamkulturen i framtiden. Temat kom lite av sig självt, vi försöker att inte spika fast ett tema på förhand, eftersom vi inte vill begränsa deltagarna. De flesta som bidrar till festivalen är studerande eller unga konstnärer och utvecklare och vi vill att initiativet ska komma från dem.

När ordnas nästa festival?

− Hahaha! Kanske nästa år. Det är just det här, vi försöker att inte spika fast för mycket på förhand. Det har varit tal om att nästa festival skulle ordnas först 2013, men jag tror nog att det blir 2012!

Janne Wass

Pixelache-festivalen på Sveaborg 10–13.3.2011. Se http://network.pixelache.ac

 

Lämna en kommentar