Duncan Juvonen, född 1972, är en konceptkonstnär som studerat vid Norwich Scool of Fine Arts&Design i England och vid Konstakademin i Helsingfors, där han numera är bosatt.

Den aktuella utställningen, False Dawn, visar en ursäktssamling bestående av mer eller mindre värdelösa föremål: en ensam lampskärm, en stol med amputerade ben, en två meter bred ursäkt, en fantasiskola och en overklig gryning.

Namnet False Dawn, falsk gryning, hänför sig till ett höstligt fenomen, där natthimlen lyses upp strax före gryningen. Juvonen vill understryka att optimismen, som traditionellt associeras till gryningen, undermineras av det faktum av att den är illusorisk.

Idéerna till sin konst berättar Duncan Juvonen att han får från böcker eller något märkvärdigt han sett. Det kan vara vad som helst, till exempel en hare med händer, en huvudlös fågel, ett svampmoln eller en pudel på två ben. På senare tid har han främst gjort installationer, där han använt sig av föremål han hittat och av för ändamålet lämpliga bilder och texter.

Hans arbeten relaterar i allmänhet till vardagliga rum och övergivna ting, saker som någon redan slängt och som bär spår av användning och kanske missanvändning. Återkommande teman för hans arbeten är skillnaderna mellan mänskligt och djuriskt, och frågor om vad som är naturligt och normalt.

Speciellt vill jag föra fram verket Sorry, där ordet projicerats på en två meter bred tavelduk. Ett interaktivt verk där betraktaren kan påverka om hon vill att ordet skall synas eller inte.

Carita Mauri

Duncan Juvonen: False Dawn, Galleri ArtShortCuts i Helsingfors, Malmgatan 36. Till 15.3.

 

Lämna en kommentar