Trallalaa, jag duschar på, slänger mat och beställer en flygresa. Lamporna lyser i kök, tambur, vardagsrum och sovrum. Trallalaa. Sopsorterar men vet inte var jag skall slänga plasten så den åker i blandsoporna. Trallalaa, bastuturen stod outnyttjad igår, varm och god. Hoppas att ens grannen gick, som har den senare turen. Trallalaa.

Jag googlar på ”ekologiskt fotavtryck” och hittar bland annat den här definitionen på Utrikesministeriets sida ”klimatförändring och utveckling”: ”Det ekologiska fotavtrycket är ett sätt att mäta människans förbrukning av naturresurser. En enskild individs ekologiska fotavtryck visar hur stort landområde som behövs för att förse henne med mat, boende, konsumtionsvaror, transporter och bränsle och för att ta hand om avfall och utsläpp.” De senaste siffror jag hittar visar att det ekologiska fotavtrycket för jordens invånare i genomsnitt är 2,7 hektar och att det ekologiska fotavtrycket för en finländare uppgår till i genomsnitt 5,2 hektar. Det skulle alltså behövas nästan tre jordklot om alla skulle konsumera som finländarna. År 2006 var vi tredje värst i världen! År 2010 är vi på elfte plats! Energiproduktionen förorsakar över 80 procent av koldioxidutsläppen i Finland, mycket på grund av att vi bränner torv. I Finland uppkommer cirka hälften av metanutsläppen då osorterat bioavfall bryts ned på soptipparna. Personbilstrafiken förorsakar 70 procent av koldioxidutsläppen i vägtrafiken.

Okej, nu skall här inte trallas längre, nu skall jag testa mig. Jag gör först ett test på svenska WWF för skolelever och resultatet blir att jag behöver 4,30 hektar för mig och min importerade mat, min choklad, min gamla kyl, mina bil- och flygresor m.m. Om alla skulle leva som jag behöver vi 2,4 planeter för att få det att gå ihop. Jag gör testet på Yles hemsida. Resultat: 2,88 jordklot. Testar andra som ger ungefär samma resultat, Ekotallaaja, Hesaris kolavtryck med flera. Jag ligger i allmänhet strax under medeltalet, inget att yvas över. Jag gör det svenska testet på nytt och kryssar nu för så som jag tror att är mest ekologiskt. Resultat 1,9 planeter! Skall jag sänka temperaturen till 15 grader hemma, sluta tvätta mig, bara gå till fots, äta rötter och bär? Jag hittar texten ”OBSERVERA att snittet för oss svenskar är 8,4 ton koldioxid per person och år, varav 2,65 ton kommer från den offentliga sektorn och alltså inte kan påverkas av dig. Det betyder tyvärr också att du inte kan komma under 1,9 planeter vad du än kryssar i.” I Finland är grundkvoten per person, före vårt eget personliga svineri, ännu högre. Det är alltså också en politisk fråga.

Jag måste åtminstone skärpa mig med maten, äta mera säsongvaror, närproducerat, ekomat, vegetariskt. Och sluta slänga mat! Tänka om kring bastuturen. Vi har visserligen grön el, vilket betyder att elförbrukningen inte ger koldioxidutsläpp, med ändå, spara el. Och mitt resande är rena svineriet. Trallalaa… Jag skall i alla fall sluta köpa brasiliansk oxfilé på den röda färjan.

Anna Simberg
är dramaturg

 

Lämna en kommentar