Valet kom och gick. Medan folk planerar flytt till Sverige och förfäras över Sannfinländarnas konstsyn, fortsätter diskussionerna i kulisserna. En av dessa gäller regleringen av vår finansmarknad. En arbetsgrupp inom finansministeriet, med medlemmar från bl.a. Näringslivets centralförbund och Finansbranschens centralförbund, föreslår en ändring i värdepappersmarknadslagen. Lagen har länge stått i centrum för diskussionen om finsk grå ekonomi och skattesmitning.

I februari lämnade arbetsgruppen sitt förslag till ny lag för en remissrunda. I värdepappersmarknadslagen stadgas bland annat om omsättning av och offentlig handling med värdepapper. En av de viktigaste förändringarna som arbetsgruppen förslår är att det vid sidan om offentliga värdeandelskonton skall skapas ett icke-offentligt förvaltarregister för inhemska investerare. Bakom dessa ordmonster döljer sig en förändring i regleringen av finansmarknaden som är av intresse för hela samhället.

För tillfället är inhemskt innehav av finländska aktier offentlig information. Information om köp av aktier flyttas över till bolagens aktieregister, och kan kontrolleras via offentliga värdeandelskonton, t.ex. vid Värdepapperscentralen. Detta innebär att man kan kontrollera vem som äger aktier i ett finländskt företag. Systemet gör det även möjligt för skattemyndigheterna att uppbära kapitalskatt på dividender och försäljningsvinster. Det här gäller dock bara finländska ägare. Utländska aktieägare behöver inte registrera sig som ägare under sitt eget namn, utan registreras under bankens namn, på ett förvaltarregister. Därmed är det utländska aktieägandet inte offentligt.

Det finländska systemet med förvaltarregister har tidigare kritiserats för att det kan utnyttjas för skattesmitning även av inhemska ägare. Genom anonymt ägande blir det ännu lättare att undvika skatter, speciellt som övervakningen av skattesmitning brister. Enligt utredningen Suomen kansainvälistyvä harmaa talous, förlorar Finland redan nu ca 800 miljoner euro om året på grund av skattesmitning som hänför sig till internationell investeringsverksamhet. Arbetsgruppen föreslår nu att förvaltarregistret skall öppnas även för finländska aktieägare, vilket innebär att även det inhemska ägandet blir osynligt.

Lagförslaget motiveras med ökad konkurrenskraft och att finländskt investerande i börsbolag skall bli mer attraktivt. I själva verket är det fråga om en lagändring som underlättar skattesmitning och bidrar till den grå ekonomin, samtidigt som viktig information om ägarförhållanden inte längre är tillgänglig för t.ex. journalister. En lagändring av denna typ går stick i stäv med den internationella utveckling som efter finanskrisen betonat mera insyn i och reglering av investeringsverksamhet. Den är även ett uttryck för skenheligheten i debatten om den grå ekonomin. Lagändringen underlättar skattesmitande för kapitalstarka aktieägare, vilket betyder märkbara summor i förlorade skatteinkomster. Samtidigt klagas det på byggarbetare och städare som jobbar svart. Lagförslaget har även stött på stora protester av journalistförbunden. Den samhälleliga genomskinligheten minskar och det blir omöjligt för media att kontrollera politikers aktieinnehav.

Genom att initiera en samhällelig debatt och pressa de kommande regeringspartierna finns det en möjlighet att se till att detta lagförslag inte realiseras. Den stora förloraren i valet, Centern, hörde ironiskt nog till de drivande krafterna bakom förslaget. Huruvida och i vilken form förslaget når riksdagen återstår att se.

Däremot påminner detta lagförslag om hur viktigt det är att inte tappa fokus i den politiska debatten. Det finns starka lobbyorganisationer som inte alls använder sin energi till att planera en flytt till Sverige (där utländska banker för övrigt har informationsplikt till myndigheterna om aktieägande i Sverige).

 

Lämna en kommentar