Sociologen och civilisationskritikern Zygmunt Bauman blev intervjuad i DN häromdagen (23/8). Den 86-årige Bauman talade inför en ungdomlig publik på Södra teatern i Stockholm och efter föredraget intervjuade Maciej Zaremba honom. Det Bauman säger i intervjun är att politiken är maktlös mot finansmarknaden, handeln, smugglingen av människor, narkotika och vapen samt mot terrorismen. Han menar att det just nu inte finns politiska medel att hindra och stävja dessa skadliga eller potentiellt skadliga företeelser och att det är dagens ungas uppgift att skapa dessa politiska medel på ett globalt plan, nu när den nationella politiken står maktlös. Bauman ger ett historiskt perspektiv och ser likheter med situationen under den tidiga kapitalismen för 250 år sedan. Då tog det hundra år av reformer för att tämja kapitalismen och uppnå en relativ trygghet för medborgarna.

Makt som frånkopplats från politiken finns på såväl globalt som lokalt plan. Ett exempel är lokaldemokratin i de svenska kommundelarna. I många kommuner har man gett upp tanken på kommundelsnämnder bl.a. eftersom de upplevs som alltför maktlösa av sina medlemmar. I veckan var jag på ett utvecklingsmöte i en kommundelsstyrelse. En rutinerad beteendevetare och konsult som specialiserat sig på kommunutveckling agerade samtalsledare. Vi konstaterade att kommundelsstyrelsen hade ett oklart mandat utan beslutsrätt i några frågor och att vi hade svårt att motivera vår existens för medborgarna. På frågan om den lokala demokratin fungerar bättre i andra kommuner svarade vår konsult med ett exempel där kommundelsnämnden hade beslutsrätt men aldrig fick sina beslut genomförda. Han hade inga exempel på en riktigt välfungerande demokrati i de svenska kommundelarna.

Den maktlösa politiken kan inte ge folk den förutsägbarhet de efterfrågar – ens i de mest välmående länder. Fremskrittspartiets framgångar i Norge kan delvis förklaras av de jämförelsevis mindre bemedlades besvikelse över att inte mer av alla oljemiljarder kommer dem till godo i form av ökat välstånd och större trygghet. I djupintervjuer med Fremskrittspartiets väljare som redovisas i Magnus E. Marsdals bok Högerpopulismen dissekerad (1998) framkommer att partiets väljare ofta är före detta socialdemokrater som tycker att partiet blivit elitistiskt och inte längre vare sig talar deras språk eller i regeringsställning levererar det välstånd och den trygghet de har behov av. Att Anders Behring Breivik (f. 1979), med ett förflutet i Fremskrittspartiets ungdomsförbund har en antipati mot just socialdemokrater är ingen tillfällighet. Att han efter sin tid som aktiv i Fremskrittspartiet radikaliserades i högerextrem riktning och dödade 69 socialdemokratiska ungdomar är nog tyvärr inget att förvånas över.

Vi lever i en värld där politiken och makten inte hänger ihop. Där demokratin har förlorat en viktig del av sin legitimitet och våldsideologier på nytt för många unga är ett lockande alternativ. Detta kan bara mötas med ett målmedvetet demokratiarbete djupt nere i lokalsamhället, där människor träffas och tar ansvar tillsammans i allt från idrottsföreningar till lokala politiska församlingar. Och lägger sig vinn om att bilda sig och erövra alltmer kunskap som leder mot ett tryggare och mer kontrollerbart samhälle.

Många menar att det politiska engagemanget kan nås med hjälp av internet – diskussions-
trådar på nätet skall få ungdomar att bli politiskt engagerade. Jag tror inte det räcker. Det är viktigt att demokratin bottnar i fysiska möten, i relationer där man tvingas att mötas öga mot öga. Bauman säger i DN-intervjun att ”Livet på nätet har den fantastiska fördelen att det inte föder några förpliktelser. Därför tilltalar det unga människor som är rädda att ta på sig ansvar”. Men det är just långsiktigt ansvar och en massa uthållig vilja och energi vi behöver för att på nytt få makten och demokratin/politiken att gifta sig. Och det arbetet behöver vi uträtta nu. I de fallna Utøyaungdomarnas namn. Amen.

Peter Björkman

är bibliotekarie

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.