Vapenhandeln med Israel bryter mot Finlands egna utrikespolitiska linjedragningar, skriver Johannes Hautaviita, med anledning av Finlands förestående köp av vapen från Israel.

Oberoende av uttryck för offentligt motstånd och växande internatienella påtryckningar kommer Finlands försvarsministerium återigen i november att göra ett kontroversiellt vapenuppköp från ett israeliskt företag med djupa kopplingar till den olagliga ockupationen av de Palestinska områdena. Anskaffningarna kommer att innefatta 30–45 enheter av obemannade flygfarkoster av ett värde på 17 miljoner euro.

I oktober 2010 hänvisade Helsingin Sanomat i en helsidsartikel, ”Aseveljemme Israel”, till en appell som kräver ett omedelbart avskaffande av vapenhandeln och allt militärt samarbete mellan Finland och Israel. Appellen har idag undertecknats av mer än 250 inflytelserika finländare inom politik, konst och vetenskap. Bland de undertecknade finns utrikesministern Erkki Tuomioja, den internationellt uppskattade professorn i folkrätt Martti Koskenniemi och filmregissören Aki Kaurismäki. Dessutom har appellen skrivits under av över 40 professorer, Finlandiapristagare, europarlamentariker, riksdagsledamöter, teater- och filmregissörer, skådespelare och forskare.

Enligt Tuomioja kan Israel inte längre behandlas som en vanlig vapenhandelskumpan: ”Inte så länge som landet fortsätter med expanderande av bosättningarna och sin olagliga ockupation på palestinska områden, utan att visa trovärdiga tecken på äkta strävan för ett hållbart fredsavtal.”

I augusti uppmanade den palestinska nationella kommittén för bojkott, desinvestering och sanktioner (BNC) till att införa ett heltäckande vapenembargo mot Israel liknande det som infördes mot Sydafrika under apartheid. År 2004 gav den internationella domstolen i Haag, som är det högsta juridiska organet i världen, en rådgivande ståndpunkt gällande lagligheten av den mur som Israel byggt inom Västbankens gränser. Domstolen hänvisade till Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza som ockuperade Palestinska områden (eng. Occupied Palestinian Territory) och enligt domstolsbeslutet bryter muren och bosättningarna som Israel byggt i de ockuperade Palestinska områdena mot internationell rätt. BNC:s uppmaning för ett heltäckande vapenembargo markerade den sjunde årsdagen för det fortfarande overkställda internationella domstolsbeslutet. Initiativet understöds av det europeiska nätverket mot vapenhandel (ENAAT) och Nobels fredspristagare ärkebiskopen Desmond Tutu, Mairead Maguire, Betty Willams och Adolfo Perez Esquivel.

Vapen mot civila

Finlands försvarsministerium har gång på gång ingått i vapenavtal med israeliska vapenföretag som aktivt och öppet deltar i alarmerande människorättsförbrytelser, krigsbrott och möjligen brott mot mänskligheten.

Den 27 december 2008 påbörjade Israel en offensiv mot Gaza som Amnesty International beskrev som ”22 dagar av död och ödeläggning”. Enligt Palestinian Centre for Human Rights dödade Israel 926 civila och skadade 5 303. Bland dödsoffren fanns 427 barn under 16 år och av de som skakades var 1 890 barn. FN rapporterade att Israel förstörde 160 skolor, 1 500 fabriker och 80 procent av jordbruksskörden. Enligt BBC förstördes 4000 byggnader och 20 000 tog skada. Åtminstone 50 000 palestinier gjordes hemlösa och 400 000 blev utan rinnande vatten. Enligt FN och världens mest uppskattade internationella människorättsorganisationer, Amnesty International och Human Rights Watch, gjorde Israel sig skyldigt till krigsförbrytelser och möjligen brott mot mänskligheten under offensiven.

Finland hörde till de första länderna som efter ödeläggningen av Gaza skickade en delegation av framstående politiker till Israel. Enligt Helsingin Sanomat beslutades under besöket bland annat om fortsatt vapenhandel. Samtidigt som centrala europeiska aktörer som Deutsche Bank, Danske Bank, Norges och Sveriges största pensionskassor desinvesterade från Israels största vapenföretag Elbit Systems på grund av etiska skäl, ingick Finlands försvarsministerium i ett 17 miljoner euros avtal med Elbits dotterbolag Tadiran Communications. Elbit beskriver sina obemannade flygfarkoster som ”ryggraden” i Israels armé och medger att de haft en central roll i ödeläggningen av Gaza 2008–2009 och kriget i Libanon 2006, där Israel dödade ca 860 libanesiska civila. Elbit har även tillverkat teknologi som installerats i den olagliga muren som Israel byggt inom Västbankens gränser. Norges finansminister Kristin Halvorsen sade: ”vi vill inte finansiera företag som så här direkt deltar i förbrytelser mot den internationella människorättslagstiftningen”.

Ser inte problemet

Finland anskaffade år 2000 Spike-missiler för 37,2 miljoner euro av Rafael Advanced Defence Systems, som är Israels tredje största vapenföretag. Utländska tidningar kritiserade Finland för anskaffningarna eftersom det misstänktes att missilerna blivit provkörda på civila i Södra Libanon under åren 1998–1999. Försvarsministeriets handelsråd kommenterade uppståndelsen till MTV3:s nyheter med att säga, att ”naturligtvis om detta stämmer så är det väldigt beklagligt”, men fortsatte ”det är naturligtvis svårt att tänka sig, att denna typ av information på något sätt skulle ha påverkat beslutsfattandet”. Finland köpte mera Spike-missiler av Rafael för 21 miljoner euro år 2002.

Spike-missilerna användes i attacker riktade mot civila under ödeläggningen av Gaza 2008–2009.

Företagen som idag tävlar om försvarsministeriets anbudsförfarande om obemannade flygfarkoster är båda israeliska vapenföretag som har ett tätt samarbete med den israeliska militären och djupa kopplingar till den olagliga ockupationen av de Palestinska områdena. Aeronautics Defence Systems och BlueBird Aerosystems förser den israeliska armén med obemannade flygfarkoster, som bland annat användes under ödeläggningen av Gaza 2008–2009. Enligt Human Rights Watch dödade Israel åtminstone 87 civila med missiler avfyrade från obemannade flygfarkoster under attacken. Aeronautics har även utvecklat övervakningssystem som används i de olagliga israeliska bosättningarna på ockuperade Västbanken.

Försvarsministeriet ser inte samarbetet med dessa israeliska vapenföretag som problematiskt, även om vapenhandeln med Israel både bryter mot den gemensamma ståndpunkten om vapenexport för EU-medlemsstater och EU:s associationsavtal. Vapenhandeln står även i strid med Finlands egna utrikespolitiska linjedragningar. I FN har Finlands utrikesministerium fungerat som initiativtagare till ett vapenhandelsavtal som skulle förbjuda all vapenhandel med länder som enligt FN gör sig skyldiga till människorättsförbrytelser.

Finlands försvarsministeriums kontroversiella och impopulära beslut, att gång på gång ingå i vapenavtal med israeliska företag som aktivt och öppet deltar i grova människorättsförbrytelser och krigsförbrytelser, legitimerar och stöder Israels kriminella politik. Efter dessa nya uppköp stiger det totala värdet av Finlands och Israels vapenhandel till närmare 200 miljoner euro. Israel har gjort sig skyldigt till den längsta pågående olagliga militära ockupationen sedan andra världskriget och de fortgående vapenaffärerna med Israel medverkar inte till att lösa konflikten, även om detta är den officiella målsättningen för Finlands mellanösternpolitik.

Tvärtom stöder Finland med sin vapenhandelspolitik sådana starka aktörer som vill se Israels krig och konflikter fortsätta.

Johannes Hautaviita

ICAHD Finland

ICAHD (Israeli Committee Against House Demolitions) är en icke-våldsam motståndsorganisation, grundad 1997 för att motarbeta israelsik förstörelse av palestinska hus i de ockuperade territorierna. Idag arbetar organisationen på bredare bas med sikte på att få ett slut på ockupationen och uppnå fred mellan Israel och Palestina. Johannes Hautaviita intervjuades i Ny Tid 5/2011 (11.2.2011).

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.