När medier och politiker från övriga partier drillats att hantera Sverigedemokraterna missar de den moderna fascismens stora bild. Ute på gatorna och på nätet har de främlingsfientliga krafterna vuxit sig starka, säger Mathias Wåg, antifascistisk skribent och aktivist.

Många av de rasistiska och nazistiska grupperna i Sverige under 1980- och 1990-talet var starkt kopplade till Sverigedemokraterna (SD). Aktivister inom den rasistiska organisationen Bevara Sverige Svenskt grundade SD år 1988. På 1990-talet förekom både uniformerade nazister och rasistiska skinheads på Sverigedemokraternas marscher. I början av 2000-talet sparkades alla nazister, skinnskallar, men även andra partiorganisatörer ut ur partiet.

– Kvar i partiet blev en liten klick i Skåne som satsade på att designa webbsidor och skriva internettexter. De byggde upp sitt parti i stillhet och det gick inte mer att bemöta dem på gator och torg. Samtidigt blev partiet väldigt toppstyrt, säger Mathias Wåg.

Början av 2000-talet blev ett slags vattendelare för högerextremismen i Sverige. Med åren har det blivit allt tydligare att Sverigedemokraterna vill ta ett synligt avstånd från nazism och uttryckligen från antisemitiska åsikter. Vid sidan av politiken mot invandringen började SD profilera sig allt tydligare mot islam. Idag driver exempelvis SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroth ”Anti-islamiseringsfonden” och enligt stiftelsen Expo upplåter han ett konto för donationer till den antimuslimska bloggen ”Politiskt inkorrekt”. Nazistiska grupper som Nationaldemokraterna och Nationalsocialistisk Front har fortsatt på en uttalat antisemitisk linje.

Counter Jihad

Det finns en annan skiljelinje som det talas om apropå extremhögern, som Wåg ifrågasätter: att den tydligt går att dela in dels i partier som finns representerade i de europeiska parlamenten och dels i de skränande rasisterna på gator och webben. Efter terrordåden i Norge i juli blev det akut att göra kopplingen tydlig. Wåg, som medverkar i det journalistiska kollektivet Researchgruppen, reagerade snabbt.

– Under hösten har vi visat kopplingen mellan den antimuslimska Counter Jihad-rörelsen på nätet och sverigedemokratiska bloggare och politiker. SD har under de senaste åren bjudit in Counter Jihad-bloggare och Sd-aktivister har själva deltagit i rörelsens möten utomlands. SD-aktivister har varit med i den miljö där Breivik verkade, säger Wåg.

Wåg beskriver den moderna europeiska fascismen som en hybrid: man måste lägga flera pusselbitar för att se helheten. Dels finns det grupper som tar till våld och provokationer på gatorna, som den antimuslimska English Defence League (det har gjorts försök att starta en svensk systerorganisation Swedish Defence League). Dels finns bloggarna som försöker påverka attityderna, de som för kulturkampen – i Finland drivs den av de främlingsfientliga aktivisterna kring bland annat Hommaforum. Och slutligen finns partierna som driver politik på högsta parlamentariska ort.

– Tillsammans bildar dessa delar ett fascistiskt block. Den här strategin tillämpas från land till land.

Att den högerextrema kulturkampen och försöken att överta idédebatten redan är på gång märker man inte minst i Finland. De stora partierna har under de senaste åren (av rädsla för att i de främlingsfientligas ögon framstå som blåögda) flyttat sina positioner högerut i frågor som rör migration. Att 29 procent av de tillfrågade svarade jakande på Helsingin Sanomats gallupfråga (12.11.) om ”personer tillhörande vissa raser helt enkelt inte är lämpade för att bo i moderna samhällen”, är ett av de färskaste exemplen på det rasistiska tänkandets spridning. (Att HS okritiskt ställer en fråga där man implicit låter förstå att det finns flera olika raser inom mänskligheten är också oroväckande).

Driv egen agenda

Många politiker och debattörer försöker ta debatten om invandring med sverigedemokrater och sannfinländare – det uppstår ofta problem om man låter de främlingsfientliga formulera agendan.

– I många fall ställer de högerextrema politikerna rätt frågor: oron över arbetslöshet, rädslan för att gå ute sent på kvällen – men de ger fel svar. De etnifierar alla problem. Men då kan inte vänstern hela tiden kontra med att säga ”invandrare är fina och goda”. Vänstern måste adressera de stora socioekonomiska frågorna. Vi måste ersätta extremhögern och svara att de sociala problemen beror på klass, och fattigdom, säger Wåg.

Ljudlig olydnad och sittblockader

Mathias Wåg har märkt att Sverigedemokraterna sedan de valts in i riksdagen igen vill börja synas på gator och torg. Det intressanta blir att se vilka aktörer de i framtiden agerar med.

– Vi hoppas att den antimuslimska Swedish Defence League inte tar fart. Det är en våldsinriktad gaturörelse som söker konfrontation. Den har grundats av SD-aktörer, berättar Mathias Wåg.

Om Sverigedemokraterna ökar sin närvaro på gatorna – vad tänker den antifascistiska rörelsen göra då?

– Då ordnar man motdemonstrationer och i vissa fall blockader för att visa att man inte vill ha dem på gatorna. I Malmö ordnade SD nyligen en liten demonstration och då möttes de av 2000 antifascister som blockerade deras väg.

Wåg är noga med att understryka att Sd är ett betydligt större hot nu när de är ett riksdagsparti.

– Det är mycket viktigare att stoppa dem på gatorna nu än det var på 90-talet, då de var ett litet parti utanför riksdagen. Idag förstår alla i den antifascistiska rörelsen att det inte är möjligt att motsätta sig SD på gatorna på ett konfrontativt sätt. Men det som man nu satsar på är att utveckla strategier som baserar sig på bredd, folklighet och humor.

Den sydafrikanska fotbollstrumpeten, vuvuzelan, har blivit något av en symbol för de antifascistiska protesterna.

– Med vuvuzelan kan man protestera utan att det blir våldsamt.

Mathias Wåg nämner den tyska antirasistiska rörelsen som en av förebilderna när man funderar på nya sätt att stoppa rasistiska strömningar på gatan.

– Olydnad och sittblockader fungerade till exempel i Dresden där kyrkan och facken tillsammans stoppade en stor rasistisk manifestation ifjol, säger Wåg.

Wåg syftar på den breda antifascistiska front som i februari 2010 lyckades bilda en mänsklig ring av 10 000 personer runt centrum av Dresden. Med blockaden ville man symboliskt skydda staden från nazister.

 

Marcus Floman

Mathias Wåg deltog i diskussionstillfället ”Högerextremismens anatomi” på Arbetarrörelsens bibliotek i Helsingfors den 9. november (Kristallnattens minnesdag). Tillställningen ordnades av Vänsterunga.

Läs också: Kamp mot rasism – En kort tillbakablick

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.