”Det ser ut som om det skulle finnas en beställning på vänsterpolitik inom universiteten”, säger Milla Jurva, ordförande för vänsterstudenternas takorganisation Vasop.

Vänstergrupperna i universitetens studentkårer gick starkt framåt i kårvalen som hölls 1–2 november. Också i Helsingfors universitetets studentkår, där valet hölls veckan innan, klarade sig vänstergruppen Obunden vänster (Sitvas) bra: gruppen behöll sina 6 mandat i fullmäktige och är den största politiska gruppen.

De rödgröna fick i detta val totalt åtta nya mandat och fick på nationell nivå flest röster bland de politiska grupperna i studentkårerna vid högskolorna och universiteten.

– Det ser ut som om det skulle finnas en beställning på vänsterpolitik inom universiteten, säger Milla Jurva, ordförande för vänsterstudenternas takorganisation Vasop.

Den kår där vänstern gått starkast framåt är Tammerfors universitets studentkår (Tamy) där den rödgröna gruppen Viva (Vihreä vasemmisto) knep 9 mandat av fullmäktiges 40 platser. Vänstergruppen Viva tog i årets val tre tilläggsmandat jämfört med kårvalet 2009 och är nu den största gruppen i kårfullmäktige. Också i studentkåren i Jyväskylä är vänstergruppen störst. I de flesta studentkårer är det de obundna grupperna eller grupperna som ställer upp på de formellt partipolitiskt obundna ämnesföreningarnas eller studentnationernas listor som fortfarande är störst.

Vänsterstudenterna Vasops ordförande Milla Jurva är också ordförande för Viva vid Tammerfors universitet. Hon tror att vänsterns seger i viss mån beror på att det inte längre uppfattas som skamligt att bekänna färg på universiteten.

– Studenterna tar nu ställning mot en högerdriven nyliberalistisk högskolepolitik. På Tammerfors universitet måste vi med tänder och klor hålla fast vid universitetsdemokratin. Det är inte alls någon självklarhet att studenterna får ha egen representation i de olika organen inom universitetet, säger Jurva.

Milla Jurva berättar att man ofta hör studentfientliga kommentarer från universitetsförvaltningen.

– En av studentkårens viktigaste uppgifter är att sätta press på universitetet i frågor som gäller kommersialiseringen av undervisningen.

Hon menar att det allt oftare från universitetets håll hörs kommentarer om att utbildningen är en handelsvara.

– Vi kommer nu aktivt att kämpa både mot alla former av årskursavgifter och mot att företagen får ytterligare inflytande och synlighet på universiteten, säger Jurva.

I Åbo klarade sig vänstergruppen vid  Åbo universitet, Avanti, bra och behöll sina tre mandat medan Åbo Gröna Vänster som ställde upp i kårvalet i Åbo Akademis studentkår (ÅAS) tappade ett mandat. En klen tröst i sammanhanget är att de flesta grupper tappade mandat när kårfullmäktigeplatserna vid ÅAS skars ner från 35 till 25.

En titt på de övriga politiska grupperingar visar att de i årets kårval antingen stampade på stället eller gick kraftigt bakåt. De SFP nära stående grupperna tappade fem mandat, samlingspartiet tappade fyra mandat och de gröna hela elva mandat. Med tanke på de politiska styrkeförhållandena i kommunfullmäktige och riksdag är det häpnadsväckande att sannfinländarna inte har ett endaste mandat i någon av universitetens eller högskolornas kårfullmäktige.

Marcus Floman

Lämna en kommentar