Stéphane Hessel förespråkar ett fredligt motstånd mot massmediasamhället i sin pamflett Säg ifrån!, en bok som alla borde läsa, skriver Ulrika Nielsen.

Det finns mycket i dagens värld som är, eller åtminstone borde vara, svårt att bortse från och acceptera. Inte minst de växande orättvisorna, den krackelerande välfärden och de ohanterliga kriser som de nyliberala strukturerna genererar.

Jag har alltid fascinerats av, intresserat mig för och skrämts av den attityd som dominerar åtminstone det svenska samhälle jag för tillfället befinner mig i; den att gilla läget, i alla lägen. Att inte ens vilja samtala om det som sker, att vara nöjd så länge man slipper höra om det och så länge man har sitt på det torra, är fenomen som jag ofta får höra om från bekanta som befinner sig i två världar: dels i den marginaliserade reflekterande världen, dels i den dominerande gilla läget-tillvaro som inte minst kommer till uttryck på olika större företag.

Det jag kallar gilla läget-attityden diskuterades redan tidigt, bland annat av sociologen C. Wright Mills som 1959 skriver: ”Vad är det i människans natur, i människans situation idag, i var och en av de olika sociala strukturerna som röjer väg för den glada roboten? Och vad är det som verkar i motsatt riktning?” Enligt Mills är det samhälle som den glada roboten blomstrar i antitesen till ett fritt samhälle, det är fråga om en djupt indoktrinerad och djupt förnedrad människa som effektivt upprätthåller det orättfärdiga systemet. Den glada roboten önskar inte ta sig ur sin underordning (hon är ju nöjd) och vägrar att låta sig medvetandegöras. Om samhället domineras av den glada roboten är förändring av sakernas tillstånd mycket svårt.

Därför är det med glädje man tar emot ett fenomen som Stéphane Hessels pamflett Indignez-vous! Den såldes i rask takt i över två miljoner exemplar i Frankrike – och har vid det här laget säkert sålt betydligt mer än så – och kom ut i svensk översättning av Ulla Bruncrona i våras. I Säg ifrån! har Hessels kärnfulla lilla text fått sällskap av fyra textkommentarer skrivna av Annika Norlin, Göran Greider, Åsa Moberg och Pierre Schori. Dessutom publiceras FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna i sin helhet. I samband med utgivningen besökte Hessel Sverige; en mycket vital gammal man i sina bästa år pratade med glöd om vikten att reagera över det som inte står rätt till i vårt samhälle, och om likgiltigheten som är vår allvarligaste fiende.  ”Den värsta inställningen som finns är att säga ’jag kan ändå inte göra något åt det, jag har mitt att sköta.’ Har man den attityden avstår man från en viktig del av sin mänsklighet, förmågan att uppröras, att säga ifrån och engagera sig.”

gemensam handling

Hessel vet vad han talar om, har diger kunskap och erfarenhet, vilket genomsyrar den raka och självklara texten och ger den tyngd. Hessel var med i motståndsrörelsen under andra världskriget, fördes i krigets slutskede till Buchenwald och undkom mirakulöst hängning genom att byta identitet med en avliden fånge, han var en av dem som formulerade FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna med mera. Genom hela sitt liv har han varit fast förvissad om att han ska ägna sig åt att kämpa mot orättvisor och för mänskliga rättigheter, vilket kanske automatiskt innefattar att försöka medvetandegöra människor, en kamp mot glömskan.

Hessel är sprungen ur en tid när det på många sätt var lättare att klart och tydligt se det som inte kan accepteras, att samla sig till gemensam hållning och handling. Idag är makten spridd, det är inte lätt att begripa de komplicerade ekonomiskpolitiska sammanhangen, att genomskåda finansiella strukturer och manövrar som ibland knappt är mer än tankefoster och rena fiktioner men som drabbar riktiga människor, hotar verkliga samhällen. Mycket handlar om att försöka avtäcka ett språk som sedan länge är på glid och som vi alla använder – ”we are all neoliberals now”, som kulturgeografen David Harvey sade någonstans. Att höra och se kräver avsevärd energi och innebär inte sällan rent personliga risker.

Men om man ska börja någonstans, nämligen med att uppröras så ser Hessel i huvudsak följande akuta omständigheter: de växande inkomstklyftorna mellan fattiga och rika, kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och klimathotet samt konflikten i Palestina, Gazaremsan och Västbanken. Han betonar att en hoppfull inställning och ett fredligt uppror är av största betydelse.

skapandets motstånd

Säg ifrån! är en bok som alla borde läsa, och den borde användas i skolorna som utgångspunkt för diskussioner (i likhet med, tycker jag, Roy Anderssons bok Vår tids rädsla för allvar). Vad gäller frågorna vad som konkret bör göras, vem som ska göra det och var det ska göras säger Hessel inte mycket, men det ligger heller inte i pamflettens natur: han kallar till ”ett fredligt uppror mot massmediasamhället som inte erbjuder ungdomen andra framtidsperspektiv än konsumtion, förakt för kulturen och för de sämst ställda, allmän minnesförlust och ett system där alla konkurrerar med alla”, och avslutar med ett rungande ATT SKAPA INNEBÄR ATT GÖRA MOTSTÅND, ATT GÖRA MOTSTÅND ÄR ATT SKAPA.

Det vill säga tänka nytt, göra nytt. Vill man sysselsätta sig mer kring frågorna vad som bör göras och vem som ska göra det får man nog gå vidare från Hessel, varför inte till några av samtidens tongivande politiska teoretiker och filosofer. Exempelvis Slavoj Zizek sa nyligen att fältet ligger öppet och antydde att det är hög tid att tänka bortom socialism och bortom kapitalism. David Harvey talar om att ”tänka om” proletariatet, som en melankolisk vänster fortfarande paralyserat sörjer förlusten av: huruvida krisen ska kunna bereda väg för något annat – och inte bara befästa det rådande i ännu mer perverterade former – beror i hög grad på hur den breda befolkningen lyckas ställa sig upp mot den härskande makten, det vill säga kapitalistklassen. Hessel igen påminner om att en aktiv minoritet kan vara den jäst som behövs för att få degen att jäsa. Själv kommer jag avslutningsvis att tänka på en sak som en av deltagarna på ett seminarium nyligen sa, apropå den övergripande fråga som handlade om hur och var man kan verka kritiskt idag: överallt och alltid.

 

Ulrika Nielsen 

Stéphane Hessel: Säg ifrån! Louise Lindfors förlag, 2011. Översättning: Ulla Bruncrona.

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.