”Människotanken livnär sig av glädje”

av Einar Askestad