SourceURL:file://localhost/Users/willo/Library/Mail%20Downloads/n%C3%A4tpublicering%20OBS.doc

Av någon anledning har just frågan om familjemedlemmarna till dem som beviljas asyl eller internationellt skydd på andra grunder blivit den hetaste potatisen i debatten om invandring. En specifik grupp som väckt mycket starka känslor är de flyktingbarn som kommer ensamma.

Uppfattningen att varje person som beviljas uppehållstillstånd per automatik hämtar med sig 15–20 familjemedlemmar lever starkt kvar. Sulo Aittoniemi odlade dessa skrönor i riksdagen redan på 1990-talet och dagens främlingsfientliga politiker och aktivister fortsätter i samma spår. För det första stöder statistiken inte denna uppfattning, för det andra är det alls inget märkvärdigt med att personer som beviljats asyl eller uppehållstillstånd för att de är i behov av internationellt skydd också ska ha rätt till ett familjeliv. Rätten till familjeliv garanteras av europeiska mäniskorättskonventionen och rätten till familjeåterförening av europeiska unionens råds direktiv om familjeåterförening.

När det gäller människor som kommit till Finland efter att en medlem av familjen först beviljats uppehållstillsstånd på grund av behov av internationellt skydd, talar följande siffror sitt tydliga språk. Inrikesministeriet för statistik över familjemedlemmar som de facto anlänt till Finland. 2010 var det 392 familjemedlemmar, år 2009 totalt 596 familjemedlemmar, år 2008 562 familjemedlemmar. De här siffrorna måste sättas i relation till att  det under dessa år fattats positiva asyl- och uppehållstillståndsbeslut för 900–2 300 personer per år.

Om man särskilt lyfter fram de barn som beviljats internationellt skydd i Finland mellan åren 2000 och 2009 är de inte särskilt många som lyckats få sina familjemedlemmar till Finland. Under dessa år kom totalt 914 familjemedlemmar till minderåriga barn hit. I medeltal är det här en familjemedlem per barn.

 

Marcus Floman

Källor: Inrikesministeriet, Migrationsverket, Flyktingrådgivningen.

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.