Jag har en förmåga att dela upp människor i ”vi” och ”dom”, så fungerar mitt medvetande – med någon sorts ryggmärgsreflex. Det kan gälla alltifrån politisk hemvist, etnisk härkomst eller religiös tillhörighet. Jag måste stanna upp och tänka – se relationen från ”den andres” håll – för att inse att förenklingarna inte fungerar. I mitt fall landar jag alltid i att ”vi” och ”dom” har det mesta gemensamt och att distinktionen i grunden inte låter sig göras.

En person som av allt att döma inte landat i samma slutsats är Budapests borgmästare István Tarlós, som år 2010 blev stadens förste konservative borgmästare sedan murens fall (mellan 1990 och 2010 innehade liberalen Gábor Demszky posten).

Det Tarlós gjort är att han tillsatt en uttalat nationalistisk teaterchef på en av Budapests teatrar, Nya teatern (Új Színház). Tarlos trotsade därvid den konstnärligt tillsatta urvalskommitténs rekommendationer att låta teaterchefen István Marta få förnyat förtroende.

Skådespelaren György Dörner som i februari 2012 tillträdde posten som teaterchef skrev i sin ansökan att han ville göra om teatern till en nationalistisk ”Hemmafrontsscen” (Hinterlandteater), inspirerad av den kände antisemitiske författaren István Csurka. Dörner skrev också att han ville bryta med den ungerska teaterns ”urartade, sjukliga liberala hegemoni”.  Ord som ”riktiga nationella värderingar” och ”verklig ungersk anda” nämndes också.

När en beslutsfattare i en demokratisk stat som Ungern väljer att på politiska grunder utse en teaterchef som vill bygga upp en uttalat nationalistisk teater, finns det all anledning att låta varningsklockorna ringa.

Jag vet nämligen vad som skulle kunna hända mig när jag låter min ryggmärg tala, sätter på mig skygglapparna och låter ”vi-och-dom-tänkandet” ta över.  När teaterchef Dörner talar om att skapa en teater ”med vars hjälp de alltid hunsade och förtryckta ungrarna skall börja återerövra sitt land och sin kultur” ser jag de farliga skygglapparna sättas på. Och jag undrar vilka ”de andra” är som ockuperar Ungern idag.

Det är därför viktigt att markera mot Budapest borgmästare Istvan Tarlos agerande. När ”vi-och-dom-tänkandet” upplevs ha stöd från högsta politiska håll kan situationen snabbt bli ohållbar för ”dom andra”. Det kan vara romer och judar i dagens Ungern och samer eller finlandssvenskar i morgondagens Finland. Den liberala demokratin, där allas lika värde oavsett etnisk härkomst är centralt, är alltid hotad. Detta gäller i såväl 30-talets Tyskland som i dagens Europa.

Peter Björkman

är bibliotekarie

Världsteaterdagen den 27 mars kommer att fokusera på den ungerska situationen.

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.