I den avslutande delen av Peter Lodenius serie om europeisk populism granskas särskilt Ungern, det främlingsfientliga Jobbik och det halvmilitära Magyar Garda.

Sannfinnarna som regeringsmedlem är ett ännu oprövat alternativ. Partiets föregångare landsbygdspartiet medverkade en tid i regeringen, vilket bidrog till att minska stödet för partiet. Kanske det var därför som partiordföranden Timo Soini inte ville gå med i regeringen efter förra valet, trots att den möjligheten stod öppen. I andra nordiska länder har det hittills inte ansetts möjligt att ta med ett främlingsfientligt parti i regeringen. Men Dansk Folkeparti (DF) har i hög grad lyckats i påverka sitt lands utlänningspolitik också utanför regeringen.

Den svenske frilansjournalisten Jöran Svahnström har i en rapport från Köpenhamn beskrivit hur DF flyttat politikens gränser. ”Danska politiker är förhäxade av frågan om utlänningar och invandrare. Alla förhandlingar och beslut kommer med automatik in på dessa frågor”, skriver han och konstaterar att det är för att DF sätter dagordningen för nästan hela partifältet. Genom att i åratal envist och kraftfullt ha krävt begränsningar av invandringen och förankrat kraven hos väljarna har DF fått Danmark att anta Europas strängaste regelsystem på området.

Detta trots att inget parti utom DF enligt Svahnström egentligen vill att Danmark ska vara så främlingsfientligt. Den förra borgerliga regeringen behövde DF:s stöd, vilket förutsatte en invandrarfientlig politik. Och vänstern, som ännu mindre gillar denna linje, visste att den inte hade en chans att vinna valet i fjol om den kraftigt tog ställning mot invandringspolitiken. På detta sätt har DF flyttat politikens gränser. Ett drastiskt exempel på samma fenomen hittar man i Ungern.

 

Ungern som skräckexempel

på hur det kan gå när främlingshatet styr utvecklingen i ett helt land behandlas av både Magnus Linton i De hatade – om radikalhögerns måltavlor i Ungern och Lisa Bjurwald i Europas skam – rasister på frammarsch. I Ungern finns inga muslimer, men det räcker att ha romer och judar att hata. I dessa båda fall har man årtionden om inte århundraden av övning.

Här har det högerextrema populistiska Jobbik-partiet fyttat politikens gränser genom att locka det stora högerpartiet Fidesz till rätt så extrema nationalistiska linjedragningar.  Under sin ledare Viktor ”Viktator” Orbán har Fidesz dessutom lett landet i en klart totalitär riktning.

Det stör inte Jobbiks ordförande Gábor Vona, 33, som i ett tal i januari proklamerade slutet på den liberala demokratin i världen, vilket förutsätter ”kamp, kamp och ännu mera kamp”. Han förklarade också att ”vi är inte kommunister, fascister eller nationalsocialister. Men – och detta är viktigt för var och en att förstå mycket klart – vi är inte heller demokrater.”

 

Lärt sig av historien

har man nog gjort i Ungern, fast inte det vi kanske skulle ha hoppats på. Jobbik grundades faktiskt år 2002 som en studentorganisation på den historiska institutionen vid ett universitet i Budapest och blev sedan ett parti följande år. Också Gábor Vona har studerat historia.

Man kunde tänka sig att just historiestuderande skulle vara speciellt medvetna om nazismens faror och om den roll nazisternas lokala samarbetsorganisation pilkorsrörelsen spelade vid utrotningen av Ungerns judar. Men historieundervisningen fungerar inte så i Ungern. Enligt en undersökning är en tredjedel av dem som läser historia som huvudämne vid landets universitet antisemiter. Jobbik dominerar numera landets studentkårer – ungefär som AKS (Akademiska Karelen-sällskapet) gjorde i Finland för 80 år sedan.

Och liksom AKS ville ha ett Storfinland vill Jobbik ha ett Storungern. Man accepterar fortfarande inte freden i Trianon 1920 som berövade Ungern två tredjedelar av det område som hörde till Österrike-Ungerns östra del. I de flernationella områdena hade ungrarna uppträtt som ett herrefolk, och nu bemöts de själva inte så vänligt. Speciellt är det fråga om det numera rumänska Transsylvanien med dess 1,5 miljoner ungersktalande invånare. Transsylvanien har spelat samma roll för ungrarna som Fjärrkarelen spelade för finnarna under 1800-talet: en folkloristisk reservoar med seder och sägner som redan var glömda i kärnlandet. Också ungrarna i Slovakien har fått känna av nationalistiska strömningar i det nuvarande värdlandet. Även i serbiska Vojvodina och i ukrainska Transkarpatien lever betydande ungerskspråkiga minoriteter. Viktor Orbáns regering har beviljat alla dessa grupper ungerskt medborgarskap, vilket ansträngt relationerna mellan Ungern och dessa länder.

 

En nationell elit

som tjänar nationens intressen behövs för att Trianonfreden ska revideras och de områden i grannstaterna som är befolkade av ungrare ska återförenas med Ungern – ”det är en ofrånkomlig förutsättning för vårt lands mentala och andliga återuppståndelse”, understryker Vona i en intervju som lagts in på Jobbiks hemsida.  Han ser Trianon som ett diktat som drevs igenom av makter som ville likvidera den ungerska nationen och ”tillfogat vårt ’kollektiva undermedvetna’ psykologiska och andliga skador”.

Efter första världskriget kunde ändå amiral Miklós Horthys autokratiska regim på kort tid få Ungern att blomstra på nytt. ”Under Horthy hade Ungern en stark och effektiv nationell elit som verkade för att revidera det orättvisa Trianonfredsdiktatet och var redo att försvara etniska ungrare på andra sidan gränserna med kraftfulla diplomatiska och t.o.m. militära medel om så behövdes. Viljan att återförena nationen deklarerades och delvis genomfördes.”

Men sedan dess har Ungern inte haft en nationell elit, och Jobbiks första mål är att skapa en sådan.

 

Ungerska gardet

är Jobbiks viktigaste vapen. Det halvmilitära Magyar Garda bär folkloristiska uniformer som påminner om pilkorsarnas och använder också pilkorset som emblem. Med sina marscher väcker de skräck hos judar och romer, men skapar trygghet hos många ungrare. Ungerska gardet har förbjudits av domstol, men förbudet övervakas slappt och även andra liknande garden har bildats.

Förra våren gick flera garden till attack mot småstäder och byar i norra Ungern med stor romsk befolkning. De ordnade vapenövningar, marscherade genom huvudgatorna och trakasserade romerna speciellt nattetid. Flera romer dödades. Detta pågick under en lång tid. Polisen och Jobbik har ett nära förhållande, men i ett så auktoritärt styrt land som Ungern hade man väntat sig att Fidesz-regeringen skulle ha ingripit. Den väntade dock i ett par månader.

Ändå kom detta inte som en blixt från klar himmel. Mellan januari 2008 och april 2011 dödades sju vuxna och två barn i 49 attacker mot romska bosättningar i Ungern.

Ändå är det inte dessa hemvärnsgarden som ska göra Ungern större.

 

”Attilas sonson”

Gábor Vona vänder sig i stället österut. I stället för med EU och Nato vill Jobbik alliera sig med de turanska folken, ”Attilas ättlingar”. Begreppet turanska språk och folk skapades 1861 av den tyske lingvisten Max Müller, som såg framför allt de turkiska stammarna som en egen grupp av nomadfolk, skilda från de ariska jordbrukarfolken. Turkiska folk hittar man ju längs bågen till Centralasien och västra Kina och Altaibergen har setts som ett ursprung för dem, liksom också för de finsk-ugriska folken. Eftersom de senare i tiden dominerade i den glest befolkade norra delen av nuvarande Ryssland var det för vissa ungerska nationalister i början av 1900-talet lockande att knippa ihop de turkiska och finsk-ugriska folken och rita kartor där hela norra Asien, från Finland och Ungern österut angavs som turanskt område. För att förstärka effekten anslöt man också koreaner och japaner till familjen.

Efter freden i Trianon förkastade många ungrare väst och började söka nya allierade i öst för att upphäva fördraget och återställa Ungerns makt. De radikalaste turanisterna underströk den östliga kulturens överlägsenhet jämfört med den västliga och betonade ideologins rasmässiga aspekter. Pilkorspartiets ledare Ferenc Szálasi trodde på existensen av en ”turansk-ungersk ras”, till vilken också Jesus hört. Medan en del turanister hävdade att ungrarna genom sin rasmässiga renhet var överlägsna t.o.m. tyskarna, som redan korrumperats av judarna, ansåg andra mera anspråkslöst att de som turanier i Europa kunde fungera som en bro mellan öst och väst. Szálasi trodde sålunda att ungrarna kunde spela en minst lika stor roll som Tyskland när det gällde att bygga upp en ny europeisk ordning.

Om Vona har lika djärva visioner är inte helt klart. Han har i alla fall tagit avstånd från finnarna, som kanske förvästligats alltför mycket. De skulle ändå bara ha varit en droppe i det hav som breder ut sig för hans inre syn:

”Vi ungrare är det västligaste av de östliga folken. Om vi lägger åt sidan lögnerna om vårt finsk-ugriska ursprung och bara erkänner oss som ättlingar till Attila, finner vi plötsligt hundratals miljoner mänskor redo att utgöra basen för en allians. I själva verket finns det omkring 200 miljoner mänskor som lever i världen i dag som kan säga att de är ättlingar till Attila. Det är naturligtvis inte möjligt att bygga en politisk strategi enbart på detta faktum. Men om vi kastar en blick på länderna från Bulgarien till Turkiet och hela vägen till Östasien inser vi att ungrarna kunde ha många gemensamma politiska målsättningar med dessa länder”, förklarade Vona i ett tal förra våren.

Det betyder inte att Ungern skulle lösgöra sig från Europa. I stället skulle landet bli den västliga bastionen för en turansk allians och dess representant inom EU. Vona avslutade stolt sitt tal: ”Jag tar nu det första steget genom att deklarera här i Ungern och inför hela världen: Jag är ungrare. Attilas sonson! Komme vad som helst, jag är redo!”

Jobbik uppvisar alltså en extremt stark nationalism och främlingsfientlighet, men dehär dragen är centrala för alla högerextrema populistpartier. Gruppen är kanske heterogen, men inte så heterogen som man kunde tro vid första anblicken. Sannfinnarnas Suomen Sisu-fraktion är den som tydligare representerar det europeiska mönstret.

Peter Lodenius

1 kommentar

Cath 5 augusti, 2015 - 15:46

”trianon sk freden” är och var ett skämt, bort med den.
Resten är ”historisk rappakalja”.

Reply

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.