Trots rikliga inhemska sötvattentillgångar tär finländarnas konsumtion på världens vattenresurser. Det visar Världsnaturfonden WWF i Finlands rapport om vattenfotavtryck som för första gången tar reda på finländarnas vattenfotavtryck och dess följder. Rapporten avslöjar att den finländska konsumtionen konkurrerar om de knappa vattenresurser, främst i södra Europa och Asien, som livnär milliontals människor.

Det finska vattenavtrycket uppgår till nästan 4 000 liter om dygnet, varav hälften uppstår utomlands, skriver WWF i ett pressmeddelande. Enligt rapporten påverkar finsk vattenkonsumtion i synnerhet områden som lider av vattenbrist, till exempel floderna Ganges och Indus upptagningsområden.

– Kring floden Indus råder vattenbrist åtta månader om året, kring Ganges fem månader. Dessa två floders betydelse för Indiens och Pakistans milliardbefolkning är jättelik. Vi vattenrika finländare konkurrerar genom vår konsumtion också om dessa sinande vattenförråd. Konkreta exempel hittas också i Europa: i Spanien lider minst fyra floder, som också när finländare, av vattenbrist i sina upptagningsområden tre till sex månader om året, säger Jussi Nikula, chef för WWF Finlands ekologiska fotavtrycksprojekt.

Hur många liter som konsumeras säger däremot inte allting om ett lands vattenfotavtryck. Förutom mängden vatten måste man även beakta var vattnet kommer ifrån och vilken situation som råder där. Att uppnå jämvikt och rättvis fördelning av vattenresurser är kritiskt för så väl människors som ekosystems välmående.

– Ur konsumentens synvinkel förstärker rapporten vikten av allmän-ekologiska principer: en diet med fokus på vegetabiliska produkter med mindre kött- och mejeriprodukter. Kött och mjölkproduktion hör nämligen till de största enskilda påverkningsfaktorerna bakom vårt fotavtryck. Andra produkter som rapporten lyfter fram som riskabla är ris och bomull, säger Nikula.

För första gången är det nu också möjligt få en bild av vattenkonsumtionen på restaurang. Helsingfors Wonderwater Café Kiasma visar numera på menyn hur mycket vatten som gått åt till produktionen av de enskilda rätterna och var i världen det använts. WWF Finland har hjälpt till att ta fram informationen i samarbete med Aalto-universitetet.

 

Otto Ekman

WWF Finlands vattenfotavtrycksrapport: wwf.fi/mediabank/2306.pdf

Lämna en kommentar