Självbränning är ett sätt för tibetanerna att protestera mot Kinas politik. Världen måste lyssna, skriver Ada Blomqvist.

Vi alla har hört om Tibets situation. Men hur mycket vet vi egentligen om vad som pågår? Varför är det viktigt för oss att veta?

Varje dag läser vi och lyssnar vi på nyheter om världens finansiella tillstånd, om olyckor, allt som har hänt. Men hur mycket av det vi hör och läser i nyheterna är sådant som vi kan göra något åt? Tibets situation är kritisk och självbränning sker och fortsätter att ske på grund av den desperata situationen, som måste åtgärdas.

Över 1,2 miljoner tibetaner har dött direkt på grund av den kinesiska invasionen som inleddes år 1959. Just nu finns det runt 6 miljoner tibetaner och 7 miljoner kineser i Tibet. 2,5 miljoner kinesiska militärer bor i Tibet för att kontrollera samhället. Ingen tibetan har rätt till att t.ex. studera sitt eget språk, att hänga upp bilder på Dalai Lama eller att protestera. Dessutom arresteras varje dag också tibetaner utan några som helst orsaker. Som exempel har vi artister som komponerar musik med texter om fred, utan några ord som uttrycker protest emot Kinas regering. Ibland arresteras rika tibetaner utan någon som helst orsak för att Kinas regering ska stjäla deras pengar. Många har också arresterats bara för att de känner någon av de personer som har bränt upp sig själva.

De flesta av oss ser självbränning som tibetanernas eget problem och tycker att det inte har något med oss eller vårt land att göra. Världen har redan utvecklas så långt och vi har så mycket erfarenheter att vi har börjat inse hur vi alla är beroende av varandra. Vi har också börjat inse hur mycket av det som händer i världen grundar sig på våra avsikter. Kina utvecklas materiellt i snabb takt och har allt mer makt på grund av sin utveckling. Hur nyttigt är det för världen att Kina är ett av de mäktigaste länderna, med tanke på dess avsikter och på hur regimen behandlar Tibet? Världspolitiken alltför koncentrerad på det materiella välståndet  och bryr sig för lite om mentala välmåendet för att bättre kunna lyfta upp Tibets situtaion.

Självbränningen är ett sätt att få mer uppmärksamhet för hur outhärdligt förtrycket i Tibet är. Kinas regering kallar dem terrorister och våldsamma, men deras avsikter är helt och hållet fredliga. På grund av starkt förtyck och förbud mot fredliga protester, bränner många upp sig själva för att skapa uppmärksamhet om situationen. I andra länder har ett enda fall av självbränning kunnat leda till politisk förändring. I Tibet har 39 fall av självbränning redan skett, och 29 av personerna har dött, utan en enda politisk förändring.

Asiens vattentillgång och världens globala uppvärmning är starkt beroende av miljöns tillstånd i Tibet. Just nu förstör Kinas regering miljön i Tibet i snabb takt. Nomader i Tibet är helt och hållet beroende av sin boskap, men svälter nu på grund av den snabba miljöförändringen som leder till att djuren dör. Kinas regering bidrar inte med någon som helst hjälp för de svältande.

Ada Blomqvist

Lämna en kommentar