Underhållande och lättsam EU-kritik

av Janne Wass

År 1982 chockade den tyska författaren, poeten och samhällskommentatorn Hans Magnus Enzensberger det svenska folket med en artikel i Dagens Nyheter, där han beskrev svenskarna som godtrogna och blåögda vasaller under en förmyndarstats mjuka tyranni. År 2011 utvidgade han synsättet till att omfatta hela EU, och nu har hans pamflett Det mjuka monstret Bryssel också getts ut på svenska.

Den i dag 82-åriga Enzensberger är gammal nog att minnas nazismens förtryck och han har följt med projektet för Europas förenhetligande ända från början. Den här boken framstår ändå framför allt som en reaktion på den österrikiska författarkollegan Robert Menasses essä som han skrev efter några månaders research för en bok i hjärtat av EU-Bryssel – där Menasse en aning överraskande höjer det europeiska byråkratimaskineriet till skyarna.

Just nu är en ypperlig tidpunkt för alla som vill publicera EU-kritik. Den ekonomiska krisen fyller löpsedlarna och EU-kritiska partier lyfter på sina huvuden över hela kontinenten. Hela unionen knarrar och knakar under sin egen tyngd.

Enzensberger drar sig inte heller för att strö salt i såren. På ett lättsamt och underhållande sätt gör han narr av EU:s förkärlek för till synes betydelselösa paragrafer och föreskrifter om utformning av traktorsäten och gurkornas böjning. För att ytterligare markera sin ståndpunkt ägnar han ett helt kapitel åt att räkna upp alla olika organisationer med bokstavskombinationer som utgör den europeiska unionen, samt dess underorganisationer och styrsätt. Han påpekar att det inte finns en enda person som har läst EU:s så kallade Gemenskapens regelverk, eftersom det består av 150 000 sidor text. All denna huvudlösa byråkrati är enligt honom skapad eftersom den passar eliten inom EU, som inte är de folkvalda parlamentarikerna, utan alla generalsekreterare, ordförande, kommissionärer och högt uppsatta tjänstemän. Att den vanliga medborgaren är förvirrad undergräver demokratin, vilket passar EU-maskineriet alldeles utmärkt. Inte för att EU-ledarna är illvilliga i sitt maktbegär, utan för att de helt enkelt är övertygade om att Europa fungerar bättre med en allvetande toppstyrning än med en grälsjuk demokratiprocess.

Trots detta är Enzensberger inte någon euroskeptisk nationalist. Tvärtom talar han varmt för en europeisk gemenskap och i viss mån också en överstatlig byråkrati. Han berömmer också EU för att Europa hållits fredligt sedan 1945 och för den öppenhet och rörlighet som unionen skapat länderna emellan. Vidare är han noga med att poängtera att EU inte kan liknas vid tyranni eller auktoritära styren, i och med att unionen rekommenderar snarare än befaller. Däremot motsätter han sig den gemensamma valutan som bland annat gjort devalveringar och andra nationella ekonomiska räddningsoperationer omöjliga. Den stora käpphästen boken igenom är ändå det kritiska demokratiunderskottet som skapas av den oöverskådliga byråkratin. Huruvida detta är ett status quo som EU-toppen aktivt arbetar för att bibehålla, som han påstår, är sedan öppet för tolkning.

Den största delen av Enzensbergers kritik är lätt att skriva under. Han sparkar in dörrar som knappast kunde stå mer vidöppet på gavel, och till och med EU-
byråkraterna själva håller med om de flesta av hans argument. Han gör det dessutom lätt för sig genom att inte komma med några konkreta motförslag eller lösningsmodeller.

Den lilla pamfletten är däremot en väldigt rolig och underhållande introduktion till EU, om man är intresserad av att sätta sig in i organisationen. Och visst finns där också ett och annat guldkorn i form av aha-upplevelser.

Janne Wass

Hans Magnus Enzensberger: Det mjuka monstret Bryssel eller Europas omyndighetsförklaring. Karneval förlag, 2012.

Lämna en kommentar