Till att börja med vill jag tacka Ny Tid och redaktör Daniel Lindblom för det intresse man ägnat min utställning Svanesång på gallerie Jangva i tidningen 21.9.2012. Men i en intervjusituation mitt i vardagen kan det uppstå missförstånd och jag vill gärna förtydliga mig en smula. – Det är inte explicit borgerligt koketterande som irriterar mig, utan koketterande överhuvudtaget. Det finns en tendens bland många konstnärer att försöka skapa maximalt anstötlig konst som för det mesta hämtar motiv ur våld och pornografi, och sedan förse det hela med kvasifilosofiska resonemang, och tal om att rikta uppmärksamheten på olika sorters missförhållanden. Men sällan ser man något större djup, och för det mesta verkar det vara frågan om konstnärens vilja att uppnå herostratisk ryktbarhet. Det är inte heller min avsikt att skapa en ”image av förruttnelse”, men i flera av målningarna finns däremot en känsla av sorg och förgänglighet. Bilden på tidningens baksida heter ”studie”, men hör nog till serien kring Svanesång.

Med vänlig hälsning

Michael Rahikainen
magister i bildkonst

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.