Sedan 1997 har Folkets Bildningsförbund (FBF) arrangerat filosofi-caféer ungefär tio gånger om året i Åbo. Avsikten har varit att erbjuda den svenskspråkiga samhällsintresserade allmänheten ett rum där de kan träffa intressanta föreläsare och personer som deltar i den offentliga debatten. Filosofi-caféet är inte ett akademiskt forum utan en mötesplats för demokratisk diskussion om samhälleligt och mänskligt viktiga frågor.

Det spektrum av frågor som tagits upp har varit mycket brett – allt från ekologi till existentiella frågor har fått plats. Våra föreläsare har varierat från de främsta akademiska experterna i Norden till lokala medborgare som engagerat sig i någon angelägen samhällelig eller kulturell fråga. Lika varierad har vår publik varit. Det har inte funnits några typiska besökare utan publiken har kommit från alla åldersgrupper och delar av samhället; från studenter och universitetsforskare till folk verksamma i olika grenar av arbetslivet. Inträdet har varit fritt och alla har välkomnats varmt.

Filosoficaféet i Åbo kan fungera som exempel på hur ett livskraftigt medborgarforum föds. Från att ha varit ett nytt initiativ, som sökt sin publik genom omfattande marknadsföring, har filosoficaféet idag blivit ett självklart forum för öppen och kritisk diskussion för många Åbobor. Deltagarna har ökat successivt under senare år och 2011 hade caféerna sammanlagt över 350 deltagare. Med tanke på Åbos relativt få svenskspråkiga invånare innebär en sådan siffra att filosoficaféet är ett populärt och etablerat medborgarforum. De stigande besökarsiffrorna visar också att det finns ett tilltagande behov av öppna svenskspråkiga diskussionstillfällen.

Under våren skar Undervisningsministeriet ner FBF:s statsstöd med 54 procent. Dessa oväntade och hänsynslösa nedskärningar innebär att vi nu är tvungna att inhibera höstens filosoficaféer i Åbo. De summor statsmakten sparar genom nedskärningarna är, som vi påpekat i insändare i Hbl och ÅU 8.5.2012, skrattretande små: det rör sig om en sänkning av statsstödet från 13 000 euro/år till 6 000 euro/år. Men för FBF är dessa summor ändå i praktiken avgörande – de möjliggör att funktionärerna som planerar och verkställer föreningens program överhuvudtaget kan anställas. För att spara några tusenlappar har undervisningsministeriet nu gjort detta omöjligt. Den direkta följden är att delar av höstens verksamhet, som filosoficaféerna, helt och hållet måste ställas in. Därmed äventyrar statsmakten fortlevnaden av ett livskraftigt svenskspråkigt medborgarforum som det tagit föreningen över femton år att bygga upp.

 

Styrelsen för Folkets Bildningsförbund r.f.

 

Jonas Ahlskog

Joel Backström

Sebastian Bergholm

Mats Bergman

Nikolai Enckell

Tom Kettunen

Dan Lolax

Ulla Lundqvist

Hannes Nykänen

Salla Peltonen

Marcus Prest

Lotta Staffans

Heidi von Wright

Lämna en kommentar