Rationalisten Sanal Edamaruku arbetar för att människor ska tänka själva och inte låta sig utnyttjas på grund av sin tro. Foto: Oskar Skogberg.

Rationalisten Sanal Edamaruku falsifierade ett mirakel vid en katolsk kyrka i Indien. Nu anklagas han för blasfemi.

– Under de första tio minuterna av tv-programmet berättade jag om min syn på det påstådda miraklet. Sedan debatterade vi frågan i fyrtio minuter. Jag på ena sidan och på andra sidan prästen från kyrkan i Mumbai, ledaren för den katolska ungdomsorganisationen, en av kyrkans jurister och två representanter från kyrkliga organisationer. De blev ursinniga över min förklaring, ni kan se klippet på Youtube. Jag började skratta spontant och sade ”kom igen, det är inget mirakel, det är kloakvatten som droppar från krucifixet. Ni borde vara glada över att jag förklarar hur det gått till så ni inte ger människorna smutsigt vatten”.

Debatten på indiska TV9 den tionde mars i år blev inledningen till klappjakten på den indiska rationalistföreningens ordförande Sanal Edamaruku som nu anklagas för hädelse och blasfemi. Han säger att det finns högt uppsatta människor som vill kidnappa och döda honom och att han inte känner sig trygg i Indien. Därför tackade han ja då ordföranden för Finlands humanistförbund Pekka Elo bjöd honom till Finland. När han kan återvända är oklart.

Edamaruku sitter i en dunkel lägenhet i Munksnäs i Helsingfors och dricker te och äter karelska piroger. Han verkar vara vid gott mod och säger att han inte är rädd och att han inte kan tystas ner. Anklagelserna kallar han absurda.

– Jag har inte kränkt någons tro eller religion. Mitt arbete går ut på att förklara mirakel och övernaturliga händelser med vetenskap och sunt förnuft. Jag har stöd av vår grundlag, ett fantastiskt dokument som förespråkar främjandet av sekularisering och vetenskap. Jag vill inte pracka på människorna någon ideologi utan uppmanar dem att tänka självständigt och att inte låta sig utnyttjas av religion eller tro. Dessvärre finns det mycket arbete att göra på det här området i Indien.

När tron blir skadlig

Edamaruku har arbetat ihärdigt för att bekämpa vidskepelse, religiöst bedrägeri och för att avslöja tvivelaktiga guruer. Utanför Indien uppmärksammades han första gången 1995 då den Londonbaserade tidningen Independent skrev om hans arbete.

– I artikeln kallade de mig Guru buster (ung. guruavslöjare) och tydligen gillade många det smeknamnet eftersom det fastnat. Samma år deltog jag även i engelska Channel 4:s dokumentärserie Guru Busters om vår verksamhet i Indien.

Men hur kommer det sig att Sanal Edamaruku som föddes 1955 i delstaten Kerala blev en av rationalisternas mest kända aktivister? En viktig faktor var att hans föräldrar hade en liberal inställning till religion.

– Min far var kristen och min mor hindu men i praktiken var de icke-troende. De var såpass radikala att de inte ville indoktrinera mig ens med sin icke-tro utan jag fick fritt välja livsåskådning. Jag minns när jag började i skolan så hade vi först en lektion om Askungen, alltså sagofiguren. Under nästa lektion berättade en nunna om Jesus Kristus och jag kopplade ihop de båda så jag trodde att Jesus var Askungens lillebror.

Hans leende är brett då han drar sig till minnes den här episoden men han blir allvarlig när han kommer in på händelsen som gjorde honom till aktivist.

– I vårt grannskap bodde en känd idrottskvinna som var delstatsmästare i löpning, hon var kanske fem år äldre än jag. Då jag var femton insjukande hon i blodcancer av en sort som kunde botas med blodtransfusioner. Men hennes familj trodde inte på på det utan ansåg att hon kunde bli frisk med hjälp av böner. Till en början trodde hon på det själv. Men då döden kom närmare ville hon pröva på blodtransfusioner men familjen vägrade. Så hon dog.

Edamaruku säger att han blev djupt chockad och började fundera på hur farlig tron kan vara.

Oheliga män

I Indien bekänner sig över åttio procent av landets 1,2 miljarder invånare till hinduismen. Edamaruku säger att trossystemet är både komplext och varierande med över tretusen gudar och starkt inflytande från astrologi och tribala sedvänjor. Tron kan ta både harmlösa och skadliga uttryck.

– Människor kan tro att om de ser bakdelen av en ko så för det något gott med sig. Folk väljer även sin partner utgående från astrologiska kartor vilket leder till att en del äktenskap inte blir av.

Edamaruku säger att tantrik-guruer brukar bjuda ut sina tjänster i dagstidningar och erbjuder hjälp med allt från ekonomiska till äktenskapliga bekymmer.

– Jag har själv hört om hundratal fall där folk bjuder hem dylika magiker för att göra offer med svart magi. Det händer till och med att barn offras då folk tror att inälvor från under tioåringar behövs i trolldrycker. Barn försvinner och ingen vet vart de tar vägen. Men ibland hittas kroppar där inre organ saknas.

Enligt Edamaruku kan de här guruerna verka förhållandevis fritt eftersom tro är ett tabubelagt ämne i Indien. Deras handlingar är olagliga, men eftersom det handlar om tro vill ingen blanda sig i.

– I Indien är allting möjligt så länge man ger det etiketten ”tro”. För tre år sedan var det en ”helig man” i delstaten Bihar vars riter gick ut på att han stod på babyer medan han mässade sina mantra. Vi fick veta om det, filmade det och visade det i direktsänd tv. När vi ringde upp en parlamentariker sade han att vi måste förstå att det handlar om tro och att inget kan göras. Först då vi ringde den ansvariga för barnens välfärd i centralregeringen kunde mannen arresteras.

Politikernas motvilja att blanda sig i trosfrågor beror på att de är rädda att förlora röster.

– Det politiska systemet fungerar på ett lite speciellt sätt trots att vi är en demokrati. Kandidaterna försöker inte nå medborgarna direkt utan istället ledarna för olika grupper och samfund. Ledarna avgör på vilken kandidat medlemmarna röstar.

Verklighetsteater

Uppträdanden på tv har länge varit ett viktigt redskap för Edamaruku. Bakgrunden till att han fått så mycket tv-tid finns i rationalisternas projekt Verklighetsteatern som han startade 1995.

– Heliga män som åker mellan byarna och gör ”mirakel” är populära ute på landsbygden. Genom att de påstår sig kommunicera med andar förmår de invånarna att ge donationer, att ge bort sin egendom. Så vi gjorde likadant. Vi klädde upp en rationalist till en helig man, lärde honom göra ”miraklen” och skickade honom till byar. Då han efter föreställningen bad människor ge donationer steg en annan rationalist fram och sade ”ge ingenting, jag kan göra samma mirakel”. Då förstår människorna att det inte är riktiga mirakel. Vi gör det så att avslöjandet leder till skratt, inte ilska. Vi vill sprida tolerans, inte hat.

Rationalisterna besökte tusentals byar men ännu större genomslagskraft fick de då medierna blev intresserade och Edamaruku kunde börja avslöja mirakel på tv.

– De senaste åren har jag blivit inbjuden till över tvåhundra program per år. Jag talar öppet och sakligt vilket gjorde mig populär. Människor har kommit fram till mig och sagt ”jag är religiös, men det du gör är rätt”.

Viktig uttrycksfrihet

Förutom trosfrågor är även yttrandefriheten ett omhuldat ämne i Indien. Därför har Edamaruku relativt fritt kunnat sprida sitt budskap – ända tills han kom på kollisionskurs med den katolska kyrkan. Till exempel kunde han kritisera den kontroversielle gurun Satya Sai Baba som avled 2011.

– Han var en mycket inflytelserik guru som hade miljontals anhängare runt om i världen. När hans privata rum öppnades efter hans död visade det sig att taket var prytt med guld och diamanter och att han sov i en säng av solitt guld. I en bok skriver han ”Jag är gud, jag skapade universum” och han ansåg att han var en reinkarnation av guden Vishnu. 1997 var Indiens president, premiärminister, domare i högsta domstolen och landets tre ledande businessmän hans anhängare.

Edamaruku berättar hur Sai Baba använde simpla trollkonster i sina ”mirakel” och hur rationalisterna trots motstånd lyckades sprida filmer där man såg hur allt gick till.

– Trots det här och trots att det fanns andra anklagelser mot honom, bland annat att han var en pedofil … det finns över tvåhundra kända fall och BBC- dokumentären The Secret Swami och Danmarks radios Seduced by Sai Baba handlar om det här … så besökte Indiens premiärminister hans döda kropp. Han sveptes in i landets flagga och fick en ärofull begravning. Men samtidigt kunde jag i tv säga att Indien skulle ha varit en bättre plats utan Sai Baba.

Drevet kör igång

Med det ovannämnda och andra liknande fall i åtanke tänkte Edamaruku inte att det skulle få några större konsekvenser då han under den första veckan i mars ombads undersöka ett påstått mirakel vid en katolsk kyrka i Mumbai. Det berättades att det droppade heligt vatten från tårna på en Jesus-staty och kyrkan brukade ordna böner invid krusifixet under vilka vattnet delades ut.

Edamaruku hade redan tidigare stött sig med den katolska kyrkan i Indien och han säger att många tydligen hade börjat tycka att han var för högljudd.

– Den förra påven, Johannes Paulus II, gjorde ett offentligt uttalande då han besökte Indien. Han sade att under det första millenniet skördade vi tro i Europa, under det andra i Amerika och Afrika och under det tredje står Indien och Asien i tur. Då sade jag i tv att tiderna har förändrats och att vi inte tillåter detta i Indien. Det här är inte ”trosskördandets” tid utan de självständigt tänkande människornas tid.

– Jag hade också skrivit om nunneexporten från Indien. Runtom i världen blir det allt svårare att rekrytera nunnor och 55 procent av alla världens nunnor kommer från Indien. Katolska kyrkan hade alltså en plan för Indien, men jag kunde stoppa dem. Därför ville de tysta ner mig.

Edamaruku fick tillstånd av kyrkan i Mumbai att granska miraklet och det visade sig att det var lätt att reda ut varifrån statyvattnet kom.

– Det tog kring trettio minuter, men vid det här laget är jag ju ganska skicklig på sådant här. Det handlade om kapilläreffekten, vattnet från ett stockat avloppsrör rann från muren där statyn var uppspikad till krusifixet och droppade från Jesus tår.

Om de här upptäckterna berättade han i TV-programmet under vilket han fick debattera med de fem representanterna från kyrkan.

– Sedan, som en total överraskning för mig, kom Mumbais katolska biskop med i direktsändningen via telefon. Han sade att det kan finnas natuliga orsaker till vattendropparna men att man kan inte veta säkert eftersom det ju sker mirakel.

Edamaruku kontrade med att det inte sker mirakel. Om det händer något man inte förstår kan det kallas ett mirakel men själv vill han närma sig det vetenskapligt.

– Då sade han att katolisismen är en vetenskaplig religion och att vetenskapen kommer från Europa på grund av att kyrkan främjar den. Han sade även att den katolska kyrkan inte aktivt befordrar mirakel. Jag kunde inte låta bli att skratta och lyfte fram Giordano Bruno och Galileo Galilei som exempel på kyrkans främjande av vetenskap. Gällande befordandet av mirakel påminde jag om att personer kan helgonförklaras först då två mirakel skett i deras namn. Med tiotusen helgon betyder det att kyrkan erkänt tjugotusen mirakel.

Biskopen sade att Edamaruku skymfade hans tro och att han, likt Galilei, borde be om ursäkt.

– Han sade att antigen ber jag om ursäkt här och nu eller så kommer jag inte att se något ljus mera. De andra i studion sade att de kommer att åtala mig för att jag ska inse konsekvenserna av det jag gjort. Jag sade att jag inte ber om ursäkt och att jag inte är rädd.

Oklara anklagelser

Då programmet tog slut och Edamaruku flög hem till Delhi kände han sig inte orolig. Det hade ju varit en öppen debatt där kyrkans representanter fått försvara sina ståndpunkter.

– Men en kväll ringde en polis från Mumbai och sade att jag måste komma till polisstationen för att bli arresterad. Jag sade att det var en artig förfrågan men att det ju vanligtvis brukar vara tvärtom, att polisen kommer till den som ska arresteras. Så jag vägrade. Därefter började han ringa varje kväll efter klockan halvelva.

Edamaruku vände sig då till medierna och berättade att han trakasseras.

– Även biskopen uttalade sig och sade att alla troende som väcker åtal mot ”den här rationalisten” kommer att uppskattas. Han sade att ingen i dagsläget vill såra muslimer eftersom de försvarar sin tro och att katolikerna har lärt sig den här läxan. Jag sade att han främjar fanatism och att jag är beredd att försvara mig i alla domstolar om det finns ett klart åtal emot mig.

Men det fanns inget. Edamaruku säger att det inte finns någon juridisk grund för att döma honom. Med hjälp av en hädelselag från år 1860 skulle han ändå ha kunnat fängslas utan en arresteringsorder i väntan på ett domstolsbeslut.

– Det var det man var ute efter. Jag har starka belägg för att de vill fängsla mig om än bara för en natt så att en medfånge skulle kunna ta livet av mig.

I den här situationen beslöt sig Edamaruku för att lämna Indien. Han hade blivit inbjuden av vänner i flera länder men han beslöt sig för att åka till Finland eftersom han gillar Skandinavien.

– Jag lyckades få ett snabbvisum och höll mig gömd på universitetet i väntan på att jag skulle åka. Två nära människor följde mig till flygplatsen och jag var orolig för att bli gripen vid säkerhetskontrollen. Först då planet lyfte vågade jag tro på att jag verkligen kommit iväg.

Trots att han nu är långt borta från Indien håller han dagligen kontakt med sin organisation och deltar i debatter via internet. Edamaruku är orolig över den ökande radikalismen och fanatismen i sitt hemland och säger att han inte kommer att ge upp sin mission. Natten före intervjun arbetade han till klockan 4 och då vi åker buss till Helsingfors centrum sluts hans ögon.

– Jag kan bli sömnig men aldrig trött. Man orkar göra det man brinner för.

 

text & foto Oskar Skogberg

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.