Frédéric Boccara i Bryssel 2011. Foto: Olivier Hansen

Fast det ibland kan verka så, är inte alla ekonomiska experter överens om den nuvarande ekonomiska politikens förträfflighet. Det vill en grupp kritiska ekonomer göra synligt, samtidigt som de vill ge folk argument när de försvarar andra vägval. Trots sin inriktning på ekonomi, ser de att vi också är mitt uppe i en social, ekologisk och demokratisk kris.

– Därför kommer lösningarna inte heller att vara rent ekonomiska utan de måste beakta de andra aspekterna, säger Frédéric Boccara. Han presenterade tillsammans med Dany Lang det nystartade nätverket på Europas socialforum Firenze 10+10 under det andra veckoslutet i november.

Avsikten är att bygga ett europeiskt nätverk av ekonomer som säger nej till åtstramningspolitiken, som vill ha en omfördelning av de ekonomiska resurserna, som vill att finanssektorn ska kontrolleras av myndigheterna och som anser att miljö och annat ska beaktas och att demokrati måste gälla inom alla områden. På socialforumet träffades experter från Frankrike och Italien för att debattera och planera.

– Det är viktigt för oss att vi skapar en öppen struktur, säger Boccara.

Det finns planer på att göra en turné för att knyta kontakter och utvidga nätverket.

Till nätverket hör redan nu folk med olika ekonomiska analyser på fickan. Boccara beskriver sig själv som postmarxist och Lang som postkeynesian.

Hur går det då till när deltagarna med sina olika utgångspunkter ska föra fram gemensamma analyser och förslag?

Eftersom keynesianerna anser att investeringar är bra för att de ger arbetsplatser och marxisterna anser att sysselsättning och offentlig service är viktiga, men inte ser något automatiskt samband så väljer gruppen att lyfta fram innehållet i tillväxten.

– Vi är eniga om att profithungern ska minimeras. Nu ger Europeiska centralbanken ut pengar utan villkor, vilket betyder med krav på profit. Bankerna återplacerar och spekulerar. Vi vill att banken ställer helt motsatta krav och säger: ni får pengar om ni utvecklar sysselsättningen och den offentliga servicen. Åtstramning är inte rätt väg, säger Boccara.

– Det är mycket som förenar oss nationalekonomer i nätverket, och vi vill att ekonomin ska vara användbar för folk.

Som exempel på fakta som gruppen kan plocka fram åt hugade aktivister mot nedskärningspolitiken nämner han räntan på statsskulden. I Frankrike motsvarar den årligen ungefär kostnaderna för utbildningen eller 50 miljarder euro. I Tyskland är skulden lika stor i relation till bruttonationalprodukten och alltså större i euro.

– Vi anser att lånen nog ska betalas tillbaka; det är legitimt. Men räntan borde vara noll, säger Boccara.

Nästa gång träffas de kritiska ekonomerna på världens socialforum i Tunisien 26-30 mars 2013.

 

Maria Brommels

1 kommentar

johan Sandwall 31 december, 2012 - 23:55

NÄR ska de ”kritiska” ekonomerna inse att pengar/krediter INTE behöver skapas som skuld av privata banker. Detb är pyramidspelet som måste gå i graven. Det räcker inte att sänka räntorna ned mot noll

Reply

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.