Den spanska regeringen har beslutat om ett vräkningsstopp som gäller de allra mest utsatta. Självmord bland vräkningshotade lyfts fram som en utlösande faktor bakom beslutet.  Samtidigt pågår förberedelser för ett åtal mot f.d. bankchefen på bostadslånsbjässen Bankia.

Bankernas framfart togs också upp på Europas socialforum i Florens i november, bl.a. av Virginia Lopez Calvo. Hon berättade om ett initiativ inom den spanska proteströrelsen M15, vars avsikt är att ställa dem som är ansvariga för krisen i Spanien inför rätta.

– Det kan vara offentligt anställda eller folk som jobbar i privata firmor eller banker, säger Lopez Calvo.

Medborgarinitiativet utgår faktiskt från medborgarna på flera än ett sätt. Ett team av jurister håller i trådarna och förbereder rättegångarna. För att få fram hållbara bevis för ett brottsmål mot de åtalade samlar juristteamet in material av medborgarna. Någon kan till exempel lämna uppgifter om sin vräkning: ”Jag vräktes från mitt hus när betalningarna var så och så mycket försenade, jag har lån från den här banken och var i kontakt med det här lokalkontoret …” Sedan följer aktivisterna spåren ända till toppen, berättar Lopez.

Det finns också en blogg där den som vill kan medverka genom att framföra idéer och förslag om hur man ska gå vidare. Dessutom slår aktivisterna ofta upp små infostånd på olika torg.

– Ända sedan den 15 maj 2011, då vi började ockupera torgen i Spanien, är det mycket vanligt att gå ut på allmänna platser. Vi har återtagit platserna. Det är mycket viktigt, för om vi vill att folk ska politiseras måste vi vara på gatorna varje dag; inte bara ordna en demonstration i månaden eller ett möte i veckan.

Juristerna jobbar utan ersättning, men deras existens måste tryggas och så uppstår det naturligtvis direkta utgifter. Det här löste man genom att involvera medborgarna i crowdfunding över webben.

– Det kom in fem euro här och fem euro där. Hittills har det kommit in 20 000 euro, och insamlingen har avslutats. Det behövs inte mera pengar.

Tack vare medborgarinitiativet kunde åtal väckas mot Rodrigo Rato i juni. Rato var fram till maj direktör för Bankia, som i Madridtrakten ligger bakom 80 procent av vräkningarna. Innan Rato kom till Bankia var han chef för Internationella valutafonden IMF, och han lär ha nära kontakter till statsministern och hans parti. Bara någon dag efter att aktivisterna hade väckt åtal meddelade riksåklagaren att han ska utreda Bankias agerande före krisen.

– Vi vill använda de juridiska kanalerna och se till att de som gjort sig skyldiga till brott straffas. Ifall de klarar sig som om ingenting hänt betyder det att vi har straffrihet – och det blir normalt att göra så här, säger Lopez Calvo.

Hon är noga med att åtal mot enskilda personer är ett komplement till annan verksamhet eftersom det ytterst är fråga om strukturella missförhållanden.

– Vi måste vara mycket försiktiga så att vi inte hänfaller till förklaringen att det bara är vissa kriminella individer som utgör problemet. De har visserligen ansvar för vad som händer men om vi stannar på den individuella nivån blir glädjen kort. Utmaningen är att ta i större frågor, och det blir lättare att närma sig dem via verkliga personer än via abstrakt prat om strukturer.

 

Maria Brommels


Lämna en kommentar