Kolumnen blev ingen lyckad roman

av Fredrik Sonck

Att författare experimenterar, provar nya former, korsbefruktar genrer och tar risker är givetvis nödvändigt för litteraturen. Det betyder naturligtvis inte att slutresultatet av varje enskilt experiment är lyckat. Så är fallet med Jonas Hassen Khemiris roman Jag ringer mina bröder.

Det är visserligen frågan om ett intellektuellt sett vällovligt projekt, men emotionellt engagerar det ytterst måttligt. Huvudpersonen förblir alldeles för avlägsen (trots att vi befinner oss innanför hans pannben) och den (i sig suggestiva) inre monologen med sina otaliga upprepningar blir alltför jämtjock på 125 sidor, ja till och med lite tråkig.

Därmed inte sagt att texten inte skulle kunna fungera på teaterscenen. Även om Lasse Garoff är kritisk till Malmö Stadsteaters uppsättning i recensionen ovan kan man  tänka sig att skådespelare av kött och blod kan tillföra det identifikationsskapande element som texten saknar  i romanform. Och utan tvekan var den krönika i Dagens Nyheter som romanen är sprungen ur väldigt slagkraftig.

Jag ringer mina bröder handlar om Amor som irrar runt i Stockholm, timmarna efter att självmordsbombaren Taimour Abdulwahab tagit sitt liv under julhandeln 2010. Texten åskådliggör – genom en sorts medvetandeström – samhällets strukturella rasism, hur Amor själv internaliserar omvärldens syn på människor med ursprung i Mellanöstern. Romanen präglas av en grundläggande osäkerhet om vad som inträffat, om vad som händer utanför medvetandet, om vad som är paranoia. I den tydliga frånvaron av en yttre verklighet blir det uppenbart att fienden existerar i en inre verklighet, inom Amor och inom oss.

Khemiri försöker inte göra det lätt för sig eller för någon annan och han är utan tvekan en språklig begåvning. Men för den som ännu inte bekantat sig med hans författarskap rekommenderar jag mycket hellre den helt fenomenala Montecore: en unik tiger.

Fredrik Sonck

Jonas Hassen Khemiri:
Jag ringer mina bröder.
Albert Bonniers förlag, 2012.

Lämna en kommentar